Tirsdag d. 26.03.12. Butik og varegruppen hos Jonas Glud.

Til stede var : Jonas Glud, Lise Elvang, Pearl Clausen, Doris Espersen, Anette Sonne.

De vigtigste emner, vi talte om var:

  1. Varesortiment
  2. Udendørsmøblement
  3. Jura omkring butikken (Næringsbrev, optagelse i næringsbasen, næringsprøve, kommunens godkendelse)
  4. Diverse

Ad 1. Pearl & Doris havde gjort et stort arbejde med at opliste de forskellige varegrupper mht antal og pris. Den øvrige gruppe fandt  forslagene relevante, men vi måtte alligevel konkludere, at der ikke kunne blive plads til alle disse varer i butikken – dertil var der simpelthen ikke rum og reolplads nok.

Pearl & Doris laver et nyt, kraftigt beskåret forslag, hvor der både tages hensyn til basisvarer (både konventionelt fremstillet og økologiske); specialvarer ( ex. bornholmske specialiteter) og en dåse makrel til Lise!

Jonas påpegede, at vi skulle være opmærksomme på spild. Det var en god idé, at gemme brød, der ikke var blevet solgt, i fryseren – det kunne tøs op ved en senere lejlighed, lunes og blive til en god sandwich.

Vi rundede også Jonas’ forslag om at blive tilknyttet indkøbskæde (fik ikke lige fat på hvad navnet var) men dette blev frafaldet i og med varesortimentet blev beskåret, og vi således selv kan overkomme at gøre indkøbene.  Skulle situationen ændre sig, kan forslaget tages op igen.

Producenter af lokale varer (grøntsager, pølser etc.) vil blive kontaktet mhp. at aftale en fast salgsdag ved Høkeren.

Is  – i hverttilfælde om sommeren – er et must! Jonas, der allerede har kontakt med Premier Is, kontakter selskabet, som stiller fryser gratis til rådighed for Høkeren.

Så bliver der alligevel gammeldags isvafler på havnen i år!

Vi var enige om at arbejde for, at Høkeren – foruden at servicere faste beboere og turister – også bliver en butik, man ”gider køre efter”; et sted man skal forbi, for at se, om der er noget ”nyt”.

Ad 2. Vigtigt, at vi  er opmærksomme på at udendørsmøblementet vil blive ”brugt” hårdt. Vi kan derfor vælge entet at købe noget billigt – som skal skiftes ud en gang om året – eller noget som er dyrere, men til gengæld holder længere. En gruppe (Kirsten W. & Lotte A.) laver research på dette område og beslutter.

Ad 3. Der rykkes til stadighed for godkendelse af bygningerne. Sagen trækker ud pga sygdom i forvaltningen. Optagelse i Næringsbasen, som er et krav, når man vil handle med fødevarer, bliver foretaget en af de nærmeste dage. Jonas Glud tilbyder at lade sig registrere for Høkeren, og da han har de relevante kompetancer for at drive fødevarevirksomhed, behøver vi ikke dokumentere Næringsprøven, som ellers er et krav for optagelse og for at opnå næringsbrev.

Stor tak til Jonas!

Ad 4. Undervejs komme mange gode forslag  til Høkeren, som inspirerede hinanden:

Kaffe og læsekrog, Éngangsservice kontra porcelæn, Ugeblade – hvordan kan man organisere salget her, Sæsonprægede arrangementer hægtet op på specielle fødevarer eller andre varer fra butikken, Genbrugs/antikvitetsbod uden for butikken  etc.

OBS.

Siden mødet er der sket følgende: Kommunen har givet myndighedstilladelsen, Vi er også blevet optaget i Næringsbasen. Vi kan åbne butikken. Den formelle godkendelse sker efter, at vi har haft besøg af  repræsentant for Fødevarestyrelsen, der vil besigtige lokalerne – og derefter, formodentligt, give os næringsbrevet. Premier Is stiller is og fryser til rådighed – samt sponsorerer gratis is til alle børn på åbningsdagen. – Ref. AS/27/3/12