Referat Laugsmøde 6.juni 2012

Dagsorden for:

Laugsmøde i Høkeren mandag den 2. juli
kl. 20:00 i butikken

1. Godkendelse af referat fra sidste laugsmøde

2. Status
Økonomien efter Leifs tilbagetræden
3. Indkøb

4. Butikspasning

5. Eventgruppen
Kommende events
6. Pedeller

7. Borgerservice
Status og ansvarlig
8. Hjemmesiden
Status

9. Eventuelt

10. Næste møde