Referat Eventgruppens møde 21.juni 2012

Referat fra eventgruppemøde den 21/6 2012. Til stede var Lise, Kalle, joan og Undertegnede. På grund af manglende tid er Anette ikke med i eventgruppen mere. Kristina er kommet med i stedet.

Vi fik lavet en plan for sommeren:
Opstilling af LOPPEVOGN ved høkeren med opfordring til borgerne om at donere ting, der kan sælges til fordel for høkeren. Er gjort.
Vi samler ind til LOPPEMARKED den 5 august fra kl. 13-17. Der er delt sedler ud til alle husstande i Årsdale. Lopper kan afleveres i butikkens åbningstid og/eller hver mandag fra kl. 18-20. Der er sat seddel op i høkerens udstillingsskab om loppemarkedet. Undertegnde er tovholder på projektet.
FEST ved høkeren den 21/7 2012 med musik og spisning. Kalle samler et musikhold.
Grillerne der tændes af Finn, er klar kl. 18 og borgerne opfordres til, selv at tage mad med. Drikkelse og grillpølser kan købes i Høkeren, som holder åbent så længe musikken spiller. Der er skumfiduser til børnene (sørger Joan for) og dej til snobrød (sørger Ulla for). Vi skal have købt fakler og kridt til børnene.
Joan og undertegnede vil i løbet af sommeren arrangere et BØRNELOPPEMARKED foran høkeren hvilket vil blive annonceret i god tid.
Kristina har haft ønske om, at vi fik et HØKERFODBOLDHOLD. Hun er tovholder og vil tale med Barny om evt. at være med.
Joan vil stå for KLIPPEDAGE, når vejret tillader det. klippedagene vil blive annonceret.
Der kommer SKÆRSLIBER nogle gange i løbet af sommeren. Første gang den 2. juni 2012 fra kl. 16-19.
I løbet af sommeren vil vi forsøge at lave pesto af urter som vi finder i naturen.
Opskrift til pesto og olie kan købes i butikken.
Kalle vil tale med med Klaus Hjort, om der er mulighed for sejlture langs kysten.
      MED HØKERHILSEN
Ulla