Nye åbningstider fra Pinse

Passergruppen har holdt møde og er blevet enige om nye åbnignstider, der træder i kraft til Pinse.

– Bordet rundt tilkendegav vi, ca. hvor længe og hvor tit vi kan/vil passe butik. På den baggrund blev følgende åbningstider vedtaget, fortæller Nana Gitz Madsen :

18. maj (pinse) – 30. Juni og medio august – 30. Sept (ca.): alle dage 14 – 18, lø/sø også 8 – 10

Desuden er der nye åbningstider for højsæsonen:

1. juli – medio august: alle dage 8 – 10 og 14 – 19 (Hvis der er behov for det, er det op til den enkelte passer, om vedkommende vil holde åbent længere end henholdsvis kl. 18 eller kl. 19)