23.marts 2012: Møde i butikspassergruppen

Fredag d. 23.marts kl. 16.00 er der møde i butikspassergruppen hjemme hos Kirsten Warburg.

Kirsten har lavet denne dagsorden for mødet:

1) VAGTPLANER (OLAV VIL I DEN FORBINDELSE FORTÆLLE OM INTERNETTJENESTEN WWW.EDITGRID.COM)

2) KASSEAPPARAT/BETALINGSSYSTEM. HVILKET SYSTEM/SYSTEMER SKAL VI HAVE?

3) PENGE. HVORDAN OPBVARER VI PENGENE BEDST?

4) NØGLER. PÅ “HØKERSØNDAGEN” BLEV DER SNAKKET OM NØGLEKORT, HVILKET SYSTEM SKAL VI HAVE?

5) TELEFON?

6) ÅBNINGSTIDER. DER VAR MANGE GODE FORSLAG I SPIL PÅ “HØKERSØNDAGEN”. DER BLEV BL.A. TALT OM. SOMMER/VINTER ÅBNINGSTID OG ÅBNINGSTID BÅDE MORGEN OG EFTERMIDDAG. HVORDAN STARTER VI?

7) MØDER. JEG REGNER MED, AT VI FÅR BRUG FOR AT HOLDE JÆVNLIGE “BUTIKSMØDER”  FOR AT KUNNE PLANLÆGGE OG UDVEKSLE ERFARINGER. HVOR OFTE SKAL VI MØDES?

7) EVT.

SELV OM DET ER MED MEGET KORT VARSEL, HÅBER JEG AT DU KAN KOMME  – UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER VIL JEG BEDE DIG OM LIGE AT MELDE TILBAGE, OM DU STADIG HAR LYST OG MOD PÅ OPGAVEN SAMT OM DU KAN  DELTAGE I MØDET.

VEL MØDT.

DE BEDSTE HILSENER

KIRSTEN WARBURG

STRANDVEJEN  21

AARSDALE

 

MOBIL: 30 31 42 02