Indkaldelse til generalforsamling 2020

Indkaldelse til generalforsamling i Høkerlauget
Aarsdale mandag d. 30.november 2020
kl.19:00 i Aarsdalehuset

Ifølge vedtægterne for Høkerlauget Aarsdale skal ordinær generalforsamling
afholdes hvert år inden udgangen af november måned.

Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst fire ugers varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden
Olav Elvang (Email: oelvang@gmail.com) i hænde på adressen Indenmarken 2, Aarsdale eller pr. mail senest to uger før generalforsamlingen.

Vi har kontaktet myndighederne for at leve op til de krav, der nu er gældende
vedr. Covid 19 restriktioner.

Vi stiller op som i en biograf med front samme retning og i behørig afstand . Alle skal blive siddende under mødet. Bestyrelse og ordstyrer sidder med front mod forsamlingen i mindst to meters afstand. Der vil være sprit ved indgangen. Man bedes medbringe og bære mundbind.

Disse tiltag er i overensstemmelse med de krav der gør sig gældende dags
dato. Kommer der yderligere stramninger, vil det blive meddelt.

Tilmelding er af praktiske grunde nødvendig.

Tilmeldingen sendes til Olav Elvang eller til en anden fra bestyrelsen.