Generalforsamling 28.okt. 2014, formandens beretning

Beretning 2014
Det er med fornøjelse at skulle aflægge Høkerberetning. Også det økonomiske ser fint ud, men det tager Peter sig af.
Da der blev søgt om midler til Høkeren blev det sociale aspekt og det nærliggende i en lokal købmand fremhævet. Vedr. det sociale aspekt
:a) dagligt og i især om sommeren kommer der folk ned til Høkeren for at få en snak, en         kop kaffe eller is.
b) der er etableret samarbejde mellem Havnen, Borgerforeningen, SAAN og                           Petanqueklubben omkring gennemførelse af en aarsdaledag til foråret.
c) vort lokale band Seventy One spillede op til fest.
d) Frits og Banjo spiller tit op.
e) og facebook knytter trådene sammen.

Vedr. ”købmandstanken”
Der er tilsyneladende stadig et problem med at den bliver opfattet som en kiosk. Og det er jo helt galt. Vi er en minikøbmand med kaffen der altid er klar og det prisniveau vi opererer med er absolut konkurrencedygtigt. Og der er eneforhandling på en række varer.Vi er en minikøbmand og ikke en kiosk.Man kan spare sig køreturen til Nexø.

Hvad er Årsdale uden Høkeren?
Svaret er indlysende……..
Her er det vigtigt at sige tak til de rigtig mange der søger Høkeren. Hvor er det dejligt at vi har fået Årsdale Søpark. Det kan mærkes i butikken.
Og det er væsentligt at sige tak til dem der knokler røven i laser.
Frivillighed er det princip Høkeren er opbygget på. Her synes jeg det nyhedsbrev der blev udsendt d. 26.september er væsentligt. Her appeleres der til at en hver hånd kan bruges: rengøring, pasning etc..
I den sammenhæng synes jeg det er væsentligt at fremhæve at kommunen har startet en proces der går på at få skabt en frivillghedspolitik her på øen . Her kan jeg med stor vægt sige at vi bliver fremhævet igen og igen som et lysende eksempel på iværksætterånd og frivillighed. LAG Bornholm inviterede til diskussion om den strategi der skal følges mht. uddeling. Her blev Høkeren trukket frem som et godt eksempel. Indimellem må man sukke over de vilkår frivillighed har. Den bliver underkastet regler som ikke altid er nemme at forstå . Et eksempel er skiltning. Et andet den registrering Nordea har sat gang i.
På sigt kunne det måske være gavnligt at få en uvildig til at komme og vurdere hvordan vi griber det hele an. Man kan sagtens forestille sig andre måder, som måske var mere rationelle.
En beretning uden vision er ikke ordentlig. Et af de indkomne forslag går på at lauget skal omfatte alle medlemmer og ikke kun bestyrelsen. Bestyrelsen benævnes derfor Laugets bestyrelse. Godt forslag det åbner mulighed for at alle vil føle sig som del af Høkeren og dens daglige drift. Jeg synes forslaget er godt fordi det kan måske medvirke til at knytte dem der bor i Aarsdale endnu tættere sammen. Det er væsentligt fordi uden samarbejde bliver det vanskeligt at dæmme op for den ændring i fordelingen af mennesker geografisk set det pt. finder sted.

Olav Elvang