Generalforsamling oktober 2015.

Indkaldelse til generalforsamling i Høkerlauget Aarsdale
tirsdag den 27. oktober 2015 kl. 19:00 i Borgerhuset.

Ifølge vedtægterne for Høkerlauget Aarsdale skal ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned.
Generalforsamlingen skal indkaldes med fire ugers varsel.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Olav Elvang (Email: oelvang@gmail.com) i hænde på adressen Indenmarken 2 eller pr. mail senest to uger før generalforsamlingen.

Dagsordenen er ifølge vedtægterne som følger:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning og vision for den kommende periode
5. Godkendelse af regnskab
6. Forelæggelse af budget til godkendelse
7. Indkomne forslag.
8. Valg af formand
9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af revisorer (to interne og 1 ekstern, der skal være
registreret eller autoriseret)
11. Evt.

Husk at alle emner kan behandles under eventuelt, men intet kan besluttes.
Har du emner til beslutning, så aflever dem til Olav senest to uger før.
For at have lov til at stemme skal du være medlem af foreningen. Det koster 50 kroner for et år – medlemskort sælges ved indgangen. Men er du bare nysgerrig, er du også velkommen.
Generalforsamlingen er stedet hvor alle kan komme til orde og meningerne brydes. I år vil vi i særlig grad beskæftige os med, hvordan vi gør det nemmere at komme med i kredsen af aktive.
Vi serverer kaffe og blødt brød – øl og vand kan købes til Høkerpris.
Vi ses den 27. oktober – for bestyrelsen – Olav og Peter