Generalforsamling 24.oktober

Indkaldelse til generalforsamling i foreningen Høkeren,

Generalforsamlingen  finder sted i Aarsdalehuset, Brugsebakken 5,  onsdag d. 24.oktober kl. 19.00

Alle er velkomne.Stemmeret kun for medlemmer. Husk at medbringe medlemskort.

Dagsorden i følge vedtægt. Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Olav Elvang,Indenmarken 2, Aarsdale, tlf 51345099,mail oelvang@gmail.com

Mvh Høkerlauget

Læs vedtægterne her