Generalforsamling 17.oktober

Indkaldelse til Generalforsamling i Foreningen Høkeren

mandag den 17. oktober 2013 kl. 19:00

i Borgerhuset

Ifølge vedtægterne for Foreningen Høkeren skal ordinær generalforsamling afholdes hvert år.

Generalforsamlingen skal indkaldes med fire ugers varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Olav Elvang (Email: oelvang@gmail.com) i hænde på adressen Indenmarken 2 eller pr. mail senest to uger før.

Dagsordenen er ifølge vedtægterne som følger:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Laugets beretning og vision for den kommende periode

5. Godkendelse af regnskab

6. Forelæggelse af budget til godkendelse

7. Indkomne forslag.

8. Valg af formand

9. Valg af øvrige laugsmedlemmer

10. Valg af revisorer

Husk at alle emner kan behandles under eventuelt, men intet kan besluttes. Har du emner til beslutning, så aflever dem til Olav senest to uger før.

For at have lov til at stemme skal du være medlem af foreningen. Det koster 50 kroner for et år – medlemskort sælges ved indgangen.

Men er du bare nysgerrig, er du også velkommen.

Generalforsamlingen er stedet, hvor alle kan komme til orde og meningerne brydes.

I år vil vi i særlig grad beskæftige os med, hvordan vi gør det nemmere at komme med i kredsen af aktive medlemmer.

Vi serverer kaffe og blødt brød – øl og vand kan købes til Høkerpris.

Vi ses den 17. oktober – for Lauget – Olav og Peter