Dagsorden, Eventgruppemøde 17.marts 2012

DAGSORDEN.
1) HØKEREN ÅBNER DEN 1/5 2012
HVORDAN MARKERER VI ÅBNINGEN? HVAD SKAL DER SKE?
2) HVORDAN SKAL EVENTGRUPPEN FUNGERE FREMOVER?
3) HVAD SKAL EVENTGRUPPEN TAGE SIG AF?
 A) SKAFFE PENGE? HVORDAN?
 B) SKAFFE OPLEVELSER? HVORDAN?
4) DET ER NØDVENDIGT AT VI HAR EN TOVHOLDER I GRUPPEN.
  A) HVAD INDEBÆRER DET AT VÆRE TOVHOLDER?
  B) KAN TOVHOLDERROLLEN GÅ PÅ SKIFT?
5) HVEM KAN KOMME MED FORSLAG TIL HVAD DER SKAL SKE I EVENTGRUPPEN?
6) HVORDAN GENNEMFØRER VI IDEERNE?
7) SKAL VI VÆRE FLERE PERSONER I EVENTGRUPPEN?
    HVIS JA, SPØRGER VI SÅ BREDT, HVEM DER ER INTERESSERET I AT VÆRE MED?
8) HVORDAN REKRUTERER VI HJÆLPERE TIL GENNEMFØRELSE AF IDEERNE?
9) EVENTUELT.