Fra generalforsamlingen 17.oktober 2013

Høkeren ser fremad – og tilbage. 

Ved Høkeren generalforsamling 17. oktober fik fremmødte medlemmer både status på, hvordan det går med Høkerens omsætning, hvordan udviklingsplanerne lige nu ser ud, og så blev der også set tilbage på de erfaringer, der er gjort, som lægger op til justeringer og forbedringer. 

Af Else-Marie Johansen 

Knap 30 høker-folk var mødt op i Aarsdalehuset til årets generalforsamling og et par timers hyggeligt samvær. Formand Olav Elvang var klar til at fremlægge sin beretning fra året, der var gået, og den bød på mange glade budskaber: 

– I de halvandet år, som Høkeren har eksisteret, har den levet op til sit formål. Nemlig at være samlingssted for byen og en forretning, hvor dagligvarer kan købes. Som det vil fremgå af denne bertning og af kassererens fremlæggelse om lidt, så er det gået super godt. Der er områder, der kan forbedres, og det vil vi gøre vores bedste for at at blive ved med at gøre, fortalte Olav Elvang. 

Formanden fortsatte beretningen med at fortælle om nogle af de steder, hvor Høkeren har fået omtale i året der gik, og vil få omtale fremover. F.eks. på TV 2/Bornholm, hvor journalist Christian Hansen har været forbi for at lave et portræt af de frivillige, der hædres i en ny serie. 

Byggesagen afsluttet – en ny kan begynde

Der var betydelig glæde i stemmen, da Olav Elvang kunne fortælle at byggesagen, der daterer sig tilbage til opførelsen af høkerbutikken, nu endeligt er afsluttet. I forbindelse med mellemfinansieringen af byggeriet var der løbet renter på byggeomkostninger. Men det regnskab er nu afsluttet. Olav Elvang: 

– Vi har nu rent bord og kan seriøst gå i gang med at bygge et lager til butikken. Havnen er gået med til at hjælpe med finansieringen af ombygningen, så kæmpe tak til havnens bestyrelsen. Vi kunne ikke have gjort det uden jer, sagde Olav Elvang, og fortsatte: 

– Jeg synes, at det er meget visionært af havnen. Det hjælper med til at få havnen omstillet fra ren fiskerihavn til også at bruge de dejlige lokaliteter til andre ting, sagde Olav Elvang.

Ombygningen af et af sidelokaler til lager skal ske med supplerende penge fra Høkerens omsætning. 

Opfordring: Brug vores by

Olav Elvang sluttede sin beretning med at fortælle om nogle af de områder, der skal arbejdes med fremad. Samarbejdet med Aarsdale Borgerforening, der forhåbentligt kan blive udbygget i det kommende år, og måske kan byde fælles arrangemneter og en folder, der kan fortælle om Aarsdalelivet. 

– Mit ønske for fremtiden er, at flere vil bruge Aarsdalehuset, bliver aktive i arkivet, tager på ture i kajakkerne, køber røgede sild i røgeriet, låner bøger på biblioteket og tager en kop kaffe i Høkeren.

Sammen kan vi skabe en der lever og vil leve. Hele året og ikke kun om sommeren, sluttede Olav Elvang og overlod derefter ordet til Peter Søndergård, Høkerens kasserer. 

Måske en lille prisstigning på vej

Peter Søndergård var klar med et regnskab for året, der er gået, og det viste flere ting.

En omsætning på 473.834,02, eller næsten en halv million.

Når vareindkøb og faste udgifter er fratrukket efterlod det Høkeren med at overskud på næsten 33.000 kroner, trods en varesvind i løbet af året på over 11.000 kroner.

Men overskuddet til trods, så havde kassereren et forslag, som den nye bestyrelse skal se nærmere på: 

– Jeg har kigget lidt på, hvor meget vi tjener på vores varer, fortalte Peter Søndergård, og jeg kan se at vi tjener omkring 12.30 procent på varerne. Det tal vil jeg foreslå vi sætter et par procent op næste år for at hjælpe med at polstre Høkeren lidt bedre, sagde Peter Søndergård.

Blandt andet så Høkeren stadig har penge i banken, selv når store regninger er betalt.

Prispolitikken skal Høkerlauget se på i det nye år. 

Andre emner

Generalforsamlingen kom også ind på andre emner, der skal diskuteres mere i fremtiden. Et medlem stillede spørgsmål ved Høkerens bankvalg. Lige nu bruger Høkeren Danske Bank, men da filialen i Nexø nu lukkes, så blev der stillet spørgsmål ved, om Høkeren skal støtte en bank, der ikke støtter lokallivet.

Et andet ønske, der ikke blev fundet penge til i bygningsfasen, er solceller på taget af Høkeren. Der blev endnu engang talt om, at der skal arbejdes for at realisere det projekt i året der kommer, da det også ville være med til at sikre Høkeren mod store elregninger. 

Sidst men ikke mindst blev to kvinder, der har gjort en kæmpe indsats for Høkeren, hædret. Doris og Pearl, der har stået for indkøbene siden begyndelsen, blev takket for indsatset, da de nu giver stafetten videre.

Generalforsamling 17.oktober

Indkaldelse til Generalforsamling i Foreningen Høkeren

mandag den 17. oktober 2013 kl. 19:00

i Borgerhuset

Ifølge vedtægterne for Foreningen Høkeren skal ordinær generalforsamling afholdes hvert år.

Generalforsamlingen skal indkaldes med fire ugers varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Olav Elvang (Email: oelvang@gmail.com) i hænde på adressen Indenmarken 2 eller pr. mail senest to uger før.

Dagsordenen er ifølge vedtægterne som følger:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Laugets beretning og vision for den kommende periode

5. Godkendelse af regnskab

6. Forelæggelse af budget til godkendelse

7. Indkomne forslag.

8. Valg af formand

9. Valg af øvrige laugsmedlemmer

10. Valg af revisorer

Husk at alle emner kan behandles under eventuelt, men intet kan besluttes. Har du emner til beslutning, så aflever dem til Olav senest to uger før.

For at have lov til at stemme skal du være medlem af foreningen. Det koster 50 kroner for et år – medlemskort sælges ved indgangen.

Men er du bare nysgerrig, er du også velkommen.

Generalforsamlingen er stedet, hvor alle kan komme til orde og meningerne brydes.

I år vil vi i særlig grad beskæftige os med, hvordan vi gør det nemmere at komme med i kredsen af aktive medlemmer.

Vi serverer kaffe og blødt brød – øl og vand kan købes til Høkerpris.

Vi ses den 17. oktober – for Lauget – Olav og Peter

Nye åbningstider fra Pinse

Passergruppen har holdt møde og er blevet enige om nye åbnignstider, der træder i kraft til Pinse.

– Bordet rundt tilkendegav vi, ca. hvor længe og hvor tit vi kan/vil passe butik. På den baggrund blev følgende åbningstider vedtaget, fortæller Nana Gitz Madsen :

18. maj (pinse) – 30. Juni og medio august – 30. Sept (ca.): alle dage 14 – 18, lø/sø også 8 – 10

Desuden er der nye åbningstider for højsæsonen:

1. juli – medio august: alle dage 8 – 10 og 14 – 19 (Hvis der er behov for det, er det op til den enkelte passer, om vedkommende vil holde åbent længere end henholdsvis kl. 18 eller kl. 19)

Snart fylder Høkeren år

Kære alle.

D. 28.april fylder Høkeren 1 år og det fejrer vi. Hvordan vides endnu ikke, men i aften, onsdag d.10. april, mødes lauget for at snakke om netop dette. Det er dog fastlagt, at vi laver et eller andet arrangement – med kage, naturligvis – d. 28.april mellem kl. 14-16.

Mere hygge foran Høkeren

I mellemtiden kan I, hvis I har lyst, gense et indslag fra TV 2/Bornholm tilbage fra januar 2011, mere end et år inden vores Høker åbnede. Her går en flok frivillige rundt på havnen i Aarsdale og drømmer:

Se indslag fra 9.januar 2011, hvor Lise, Anette, Kirsten, Niels og Anette fortæller om drømmene for en butik i Aarsdale, sendt på TV 2/Bornholm her