11.april, laugsmøde referat

Laugsmøde i Høkeren onsdag den 11. april kl. 19:00 hos Lotte, Brugsebakken 6

1. Godkendelse af referat fra sidste laugsmøde

2. Siden sidst

3. Hjemmesiden – www.aarsdalehoeker.dk – Introduktion til hjemmesiden den 16. og 17. april – Vagtskema på hjemmesiden – Andre temaer, der skal være på siden

4. Åbningsfest den 28. april – Eventgruppens planer (Kalles mv.) – PR-virksomhed – Hvem skal inviteres – Vores sponsorer – Og hvad hvis det regner…

5. Varelager ved åbning – Hvilke varer skal være på hylderne når vi slår dørene op? (art – antal – pris) – Minimumsbeholdning og specialiteter – Indkøbsplan for den første måned

6. Pasningsplan for den første måned – åbningstider – vagtplan – opgaver på en vagt (rengøring mv.) – ”kursus” for butikspassere

7. Rengøringsplan for den første måned – butikken (dagligt og ugentligt) – toiletter og bad – rengøringsmidler mv.

8. Eventuelt

9. Næste møde

v. formand Olav Elvang Indenmarken 2 Årsdale

Ad 1) Referatet blev godkendt og underskrevet

Ad 2) Louise Stammer fra Teknik & Miljø har besigtiget byggeriet. Der er enkelte skønhedsfejl, men alle væsentlige ting er på plads og vi forventer en endelig godkendelse omkring den 20. april. Vi har fået et rigtig godt tilbud på en forsikringsordning fra Bornholms Brand, som vi tager imod. Med forsikringerne på plads tegner der sig et driftsbudget med ca. 20.000,- i årlige udgifter til EL(og varme), forsikring, internet-opkobling mv. Fødevarestyrelsens velsignelse er på plads bl.a. på grund af Jonas’ venlige mellemkomst.

Ad 3) Der laves opsamlingskursus senere for dem om ikke kan deltage den 16. og 17. april. Ting der skal huskes på hjemmesiden: – Vores ”sponsorer” (fonde mv.) skal hyldes – Vi vil gerne have et ”lukket område” for bestyrelsen – Der skal udstedes administrator-rettigheder til relevante personer – Vagtskemaet skal kun kunne rettes af særligt udvalgte

Ad 4) Planerne er ved at være på plads for en værdig åbningsfest den 28. april. Festen holdes fra kl. 14:00 til 18:00. Lejlighedsbevilling er på plads. Eventgruppen mødes lørdag for at lægge sidste hånd på planerne. Finn kontaktes mht. øl. Brainstorm om hvem vi skal huske at invitere: – Sponsorer/fonde (Olav laver liste) – Leverandører (Brugsen, Netto, Hallegård, Frennegård,) – Provianten, Kirstine Jørgensen – Teknik&Miljø, Bornholms Brand, Mattebjerg, – Håndværkergruppen, Borgerforeningen, Havnen Der indrykkes annoncer hvis der kommer tilsagn fra Realdania (udgiften indgår i ansøgning). Plakater, pressekontakt mv. varetages af Eventgruppen. Medierne inviteres til festen. Vi satser på at låne pavillon af Dorris, der kan tage det værste ved regnvejr. Finn spørges om lån af Købmandsgården hvis den er helt gal med vejret.

Ad 5) Indkøbsgruppen har udarbejdet minimumsliste over relevante dagligvarer. Lauget besluttede at give gruppen kompetence til at opbygge varelager for et beløb på max. 20.000,-. Olav kontakter Brugsen og Netto med henblik på konto/kort. Vi starter med et minimumsudvalg og satser på at udvide efterhånden som kundernes ønsker er klare. Der skal være liste i butikken hvor man kan skrive varer man synes butikken skal forhandle. Ved siden af dagligvarer satser vi på bornholmske specialiteter. Vi etablerer selv kontakt med producenter – andre muligheder er for kostbare for os. Der er indgået aftale med Frennegård/Pastariget, som leverer i kommission. Ligeledes kontakt med Hallegård. Mosteriet /Bertil og Svaneke Bryghus kontaktes. Vi satser på at man kan bestille fersk kød i butikken til levering på faste dage.

v. formand Olav Elvang Indenmarken 2 Årsdale

Der skal etableres ordning hvor man kan bestille ugeblade. Der laves checkliste for daglige opgaver for butikspasserne.

Ad 6) Olav og Leif laver bogføringsplan. Der indkaldes til møde for butikspasserne når kasseapparatet er på plads. Der udarbejdes check-liste for butiksvagter – rengøring mv. Butikspaserne laver plan for åbningstiderne i den første m¨ned.

Ad 7) Vi påtager os fremover rengøring af toiletterne på havnen. Pedellerne består af Lotte, Torben, Tore og Lars. Gruppen tager sig af ude-områderne og toiletterne – selve butikken klares af butikspasserne.

Ad 8) Anette udarbejder visitkort for Høkeren – bruger Gunnars skilt som gennemgående logo. Olav checker prismærkningsmaskine, Som udgangspunkt tager vi omkring 15% avance – vurderes igen efter 3 måneder. Olav checker mulighed for fastmontoret boks i butikken til at opbevare dagens omsætning (måske kan Verner smede en?).

Ad 9) Næste møde i Lauget er lørdag den 21. april kl.11:00 hos Ulla.

Referat: Peter Søndergaard

Mini-kursus i Høkerens nye hjemmeside

Kom til mini-kursus i Høkerens nye hjemmeside. Lær, hvordan du bruger forummet, kalenderfunktionen, kommenterer, uploader billeder eller opretter nye emner.

Esben og Else-Marie åbner døren i Urmarken 7. Det sker

Mandag d.16.april & tirsdag d. 17.april

Kl. 19-21

Vi laver en kande kaffe, interesserede medbringer lidt guf.

Tilmelding nødvendigt på: sortsnak@gmail.com

18.marts 2012, Laugsmøde

Laugsmøde i Høkeren søndag den 18. marts
kl. 19:00 hos Kirsten, Strandvejen 21

1. Orientering
– Byggeriet
– Nøglesystem
– Forsikring
– Økonomi

2. Status fra
– Indkøbsgruppen
– Butikspasserne
– Eventgruppen
– Pedellerne

3. Arrangementer den nærmeste tid
– Introduktion til hjemmeside
– Kursus for butikspassere
– Åbningsfest!!!

4. Frem til åbningen 1. maj
– Udenomsområdet
– Opbygning af varelager
– Midlertidig borgerservice-station
– Festen

5. Eventuelt

Alle møder afsluttes med at drøfte hvad der skal kommunikeres ud til resten af byen.

Byggeriet skrider fint frem, men vi mangler fortsat bygge/ibrugtagningstilladelse. Tilladelser
forudsætning for åbning – og for udbetaling af bevilgede fondsmidler.
Olav snakker med Finn om hvornår vi kan vente besøg/inspektion.

Der skal offentlighed omkring vores sponsorer.

Nøgler er bestilt.

Forsikringer skønnes at ville koste ca. 6000,- årligt – Brand, tyveri, frys, erhverv, ansvar.

”Høkeren”

v. formand Olav Elvang
Indenmarken 2
Årsdale

Der er ansøgt om i alt kr. 311.000,- hos RealDania.

Indkøbsgruppen holder møde med Jonas og BC Catering i den kommende uge.

Der skal afklares forholdet mellem økologi og ikke økologi.

Indkøbskort til Netto – hvem kan hvad?

Vi overvejer at bruge BC Catering, Netto, Henrik Dich (Bornholmske specialiteter) og
Dagrofa.

Fødevarekontrollen skal på banen inden vi åbner.

Vi starter ”nedefra” med et minimum af varer og antal af enkelte varer og bygger op ud fra
omsætning/behov.
Indkøbsgruppen laver overslag over nødvendigt lager/indkøb.

Vi fastholder lørdag den 28. april som åbningsdag – ”nu venter vi kun på kommunen”
Der skal være fest med musik (Kalles Årsdaleband), røget sild, øl, snacks og
skumbananer til de mindste.

Butikspasserne holder møde fredag den 23. marts kl. 16:00. Der må meget gerne komme
flere passere til.
Vagtskema skal på nettet så man kan se hvornår der mangler.
Passerne skal aftale hvornår der kan holdes kursus for butikspassere.

Eventgruppen har holdt møde og bl.a. aftalt at hvert projekt skal have sin tovholder.

Pedellerne mødes snart – Torben, Lars og Lotte samt Tore som er anlægsgartner og kan
være til stor hjælp med udenomsarealerne.

Olav aftaler med Esben hvornår der kan arrangeres introduktion til brug af den nye
hjemmeside – www.aarsdalehoker.dk.
Alle grupper opfordres til at lægge referater osv. ind på siden under Fora.

Ulla og Olav sørger for at også udhængsskabet holdes ajour.

Vi takker mange gange for donation fra Jens af et stk. bærbar PC’er som vi kan bruge til at
starte Borgerservice-funktionen op med.

”Høkeren”

v. formand Olav Elvang
Indenmarken 2
Årsdale

Olav og Lise sørger for visitkort, der kan spredes som reklame for Høkeren.

Vi skal behandle budgetoverslag på kommende møde – husk detaljer som sæbe, poser
osv.

Ny runde medlemshvervning sættes i gang efter åbningen.

Næste møde i lauget: Onsdag den 11. april kl. 19:00 hos Lotte (Brugsebakken 6).

Referat: Peter Søndergaard

Første nyhedsbrev er klart

Det første nyhedsbrev, Høkernyt, er nu online.

Det kan læses her

I Høkernyt kan du læse nyt fra formanden, om vores snarlige åbning, om arbejdet i grupperne og om, hvornår du kan få et minikursus i brugen af vores nye hjemmeside.

14. marts 2012 møde Butikspassergruppen

TIL STEDE VAR NANA, CHRISTINA, JØRGEN, MARGIT, KENN OLE, SUSANNE, KIRSTEN SKOVGÅRD, LISE, OLAV, KIRSTEN WARBURG, JØRGEN, HANNY, JOAN, LOTTE OG GITTE.

1) VAGTPLANER. OLAV ORIENTEREDE.
DET BLEV BESLUTTET AT FÅ EN EN LIILLE GRUPPE AF TILKALDEVIKARER.
HVEM SKAL SAMLE TRÅDENE VED SYGDOM? VI BLEV ENIGE OM, AT DET VIL VÆRE EN GOD IDE AT FÅ EN “VAGTCHEF”, EN ROLLE DER EVT. KAN GÅ PÅ SKIFT. KIRSTEN SKOVGÅRD  BLEV UDNÆVNT TIL VAGTCHEF I FØRSTE OMGANG. DER BLEV NEDSAT EN LILLE GRUPPE SOM FORUDEN KIRSTEN SKOVGÅRD BESTÅR AF SUSANNE OG JOAN, DER SKAL ARBEJDE VIDERE MED VAGTPLANERNE.
2) PENGE. DER BLIVER LAVET EN LILLE BOX I BUTIKKEN, HVOR PENGENE SKAL LÆGGES.
3) KASSEAPPARAT. VI FÅR KASSEAPPARAT OG DANKORT. HANNY LAVER RETNINGSLINIER FOR BETJENING AF KASSEAPPARAT.
FORUD FOR ÅBNINGEN AF HØKEREN FÅR BUTIKSPASSERNE ET LILLE KURSUS I KASSEBETJENING.
4) NØGLER. DER ER BESTILT NØGLER.
5) DER ER BESTILT TELEFON.
ÅBNINGSTIDER. ÅBNINGSTIDERNE HÆNGER JO SAMMEN MED HVOR MANGE BUTIKSPASSERE VI HAR, OG HVOR MEGET HVER ISÆR ØNSKER AT GIVE AF ARBEJDESKRAFT. DET ER DER IKKE LAVET EN UNDERSØGELSE AF, HVORFOR DER GIK EN ET SEDDEL RUNDT BLANDT MØDEDELTAGERNE, HVOR HVER ISÆR KUNNE SKRIVE SIG PÅ.
 DET BLEV OGSÅ NÆVNT, AT VI KAN FÅ BRUG FOR, AT SØGE INTERESSEREDE BUTIKSPASSERE VED RUNDSENDING PÅ MAILLISTEN.
6) MØDER. DET BLEV BESLUTTET AT MØDES HOS LISE OG OLAV DEN 12/4 2012 KL. 16.
EVT.  DET BLEV BESLUTTET, AT HANNY LAVE EN LISTE TIL BUTIKSPASSERNE, OM DEN DAGLIGE PASNING AF BUTIKKEN ANG. PENGEOPBEVARING, VAREBESTILLING ETC. DER BLEV OGSÅ TALT OM AT DET VIL VÆRE HENSIGTSMÆSSIGT AT FÅ EN MEDDELELSESBOG TIL BRUG FOR BUTIKSPASSERNE.
HANNY GÅR MED I INDKØBSGRUPPEN.

Høkeren åbner dørene d. 28.april 2012

Kære alle!

Efter en masse hårdt arbejde er Høkeren nu endelig ved at være finpudset nok til at slå dørene op og byde velkommen indenfor.

Det sker lørdag d. 28.april 2012 kl. 13.00.

Det er en festdag! Derfor spiller Kalle Brandt m.fl. god musik, der vil være gratis is og skumfiduser til at riste til børnene, og en pølse og en øl til de voksne.

Så kom og fejr vores nye Høker!

21. februar 2012, Laugsmøde

Laugsmøde i Høkeren tirsdag den 21. februar
kl. 19:00 hos Peter, Gavlegade 17

1. Høker-søndagen
a) Hvordan gik det?
b) Opsamling på de fire punkter
Else-Marie fremlægger sammenskrivning

2. Status og hvad nu
a) Byggeriet
b) Økonomien
c) Medlemshvervning
d) Hjemmeside

3. Provianten
Hvad kan vi lære af dem? Hvad kan vi bruge? Hvordan går vi videre?

4. Kommunikation og samarbejde
Skal vi prøve at bruge Google-konto som fælles platform?

5. Eventuelt

6. Næste møde

Der var afbud fra Pearl, Leif og lotte. Lise deltog fra vareindkøbsgruppen.

Ad 1) Der henvises til Else-Maries sammenskrivning (vedlægges her – se også på
hjemmesiden på https://aarsdalehoeker.dk/forums/topic/resutater-fra-hoker-sondag/.

Ad 2)
a) Vi satser på at kunne åbne butikken 1. maj.
b) Havnen har bidraget med 25.000,- – penge fra sensommerfest skulle være overført
nu.
c) Vi er oppe på 117 medlemmer nu. Ulla og Olov systematiserer adresseliste.
d) Hjemmeside – se www.aarsdalehoeker.dk – NU ER DEN DER!!

Ad 3) Vi skal opretholde kontakten med Provianten og meget gerne på studiebesøg
derovre.

Ad 4) Vi satser på at kunne bruge den nye hjemmeside til de kommunikationsbehov, der
er.

Ad 5) Vi skal have statusmøde omkring 1. april hvor vi planlægger den første måned hvor
butikken holder åben: Vareindkøb, åbningstider/vagtplan, arrangementer.

Ad 6) Næste møde er søndag den 18. marts hos Kirsten.

Referat: Peter Søndergaard

5.februar 2012, Høkersøndag

Erfaringer fra Høker-søndagen:

Det sociale omkring Høkeren:
Idéer til aktiviteter, der kan skabe liv omkring Høkeren:

Kræmmermarkeder, enten i grupper eller enkeltvis. Gratis at have en bod ,da det vil skabe liv og handel omkring Høkeren. Kan foregå alle dage,f olk kan bare stille op, men må selv sørge for et reklamere.

Aktive søndage: Hveranden søndag eftermiddag foregår der altid at eller andet. Det kan være plantebytte dage, frisøren kommer til Høkeren, tøjbytte-dag, musikarrangementer med tændt grill om aftenen, loppemarked etc. Alt foregår mens Høkeren har åbent. Hvis det er et arrangement med mulighed for overskud/udbytte, får Høkeren en del af overskuddet . P.R. Gruppen sørger for at formidle oplysning om aktiviteten en uge før.

Alle der får en god ide om et eller andet ,der kan foregå,”ringer” til Event, som får sat det på skinner og giver det videre til P.R.

Andre input:
P.C. i Høkeren er en god ide, vil kunne bruges til en form for Borgerservice og meget andet.
Ekstra udhængsskab med lås til salg af finere ting, folk gerne vil donere til Høkeren.
Loppevogn udenfor Høkeren, hvor alle kan sætte ting, som de vil give Høkeren. Der skal være en fastskruet pengekasse på vognen som tømmes og åbnes hver dag(står åben om natten).
Aviser i butikken: Inde i butikken skal der være aviser af forskellig slags. Indimellem kan man få gratis abonnementer 3 mdr. af gangen, så kan vi få lidt afveksling. Men Tidende skal altid være der. Hvis man har blade, som kan ligge i Høkeren til gavn for andre borgere, så læg dem derned. De er gode at kikke i mens, man får sig en kop kaffe. Turistbrochurer og forslag til gode vandreture bør ligge fremme i butikken.

Vareindkøbsgruppen:

Hvad skal der sælges i Høkeren?
– langtidsholdbare varer, Konserves
– tørre varer (gryn-pasta-osv)
– friske frugter og grøntsager (evt. af overskud af Årsdaleboernes haver) efter årstiden.
– frossen grønt, kødvarer, bake-off brød,frosne kyllinger
Stort set en hel del af de varer, som deltagerne kunne læse om i vareindkøbsgruppens forslag/liste,som blev lagt frem ved bordet.

Andre pointer:
Der er stor ønske om at kunne handle med Bornholmske varer, og gerne også med økologiske varer, dog skal valgmuligheden mellem at købe økologisk/ ikke økologisk være tilstede.
Mht. til bornholmske varer kom der forslag om ”Hallegård”, som evt
kunne levere og selv stå for kontrol af forfaldsdato / opfyldning af nye varer.
Samme løsning kunne undersøges for f.eks. Lehnsgård, Valsemøllen m.fl.
Mulighed for at tage større partier hjem af slagtilbud ude i byen ønskes.
Mulighed for bestilling af varer, hvis det ønskede ikke forefindes i på varehylden ønskes.

Der er stort set enighed om, at vareudbuddet ved åbningen af Høkeren ikke skal være for omfattende / ikke for mange af de enkelte slags varer – Ambitionsniveauet skal holdes lavt i starten,
det kan justeres efter behov/efterspørgsel.
Vareindkøbsgruppen skal til finde ud af, hvor varerne handles ind, lave forespørgsel om evt. engrossalg ( F.eks. Nærkøb el. Dagrofa.)
Spørge leverandører om sponsorater af varer til opstarten.

Andre funktioner som Høkeren kan stå for:
Indleveringssted for renseriet?

Åbningstider:
Der var generelt enighed om at prøve at holde meget åbent de første 14 dage, når Høkeren officielt har åbnet. F.eks. Fra kl. 8-18. På den måde kan butikspasserne notere, hvornår der er behov for at Høkeren er åben, hvornår der kommer kunder. Siden hen kan åbningstiden tilpasses. Denne øvelse kan gøres for vintersæson og sommersæson.
Der skal være udvidede åbningstider afhængigt af aktiviteter: Er der trollingkonkurrencer skal åbningstiden måske forlænges, rettes til, for fiskernes skyld.

Der skal være forskellige åbningstider afhængigt af sæsonen:
Sommer åbningstiden er måske hele dagen el. 8-11 og 16 -19 eller efter behov.
Vinter åbningstiden kunne hedde 8-10 og 16-18 eller 19 eller 15-18.

To ekspedienter per vagt blev nævnt som både hyggeligt og sikkert. Men man kan også tale med de enkelte vagter om, hvad der fungerer bedst for dem. Hvis nogen kun kan lide at arbejde sammen med andre, skal det selvfølgeligt tilgodeses.
Vagtplanlægning kommer til at foregå meget på Høkerens hjemmeside, hvor der vil være en kalenderfunktion. Kirsten er i første omgang bagstopper. Man kan diskutere, hvordan vagterne melder fra eller melder sig syge: skal de selv i første omgang prøve at finde en afløser, eller straks ringe til Kirsten.

Nøgleløsninger blev diskuteret. Priser på nøglekort skal indhentes. Finn foreslog at indmure en pengeboks. Men erfaringer fra andre steder mht. Penge og nøgler skal indhentes.

Kommunikation:

Hjemmeside: Det stod hurtigt klart, at Høkerens kommende hjemmeside bliver hjertet i meget af både ekstern og intern kommunikation.
Den skal indeholde kalenderfunktion, mulighed for at komme i kontakt med andre fra Høkeren og selvfølgelig nyt.

Email: Vi har nu mange emailadresser, men de skal behandles varsomt. Der var stor forskel i, hvor meget de forskellige medlemmer var interesserede i at høre fra Høkeren. Og især hvor ofte.
Indtil hjemmesiden er oppe at køre er Email den bedste kommunikationsvej. Men herefter skal man måske overveje at lade folk tilmelde sig nyhedsbrevene igen. Eller tilmelde sig specifikt hvad de vil høre om. Der er stor forskel på om med er menigt eller aktivt medlem.
Emails indtil videre har virket lidt tilfældige.
Der skal være en fælles afsender/redaktør, men indholdet skal målrettes.

Der var positiv indstilling fra flere side til at påtage sig lidt socialt ansvar ift. Naboer uden netadgang. F.eks. Give besked om arrangementer til en nabo uden net.
Men måske kan avisuddelerne i byen også være en mulighed for at kommunikerer med den gruppe. Det foreslog nogle af dem i hvert fald selv. Et meget fint tilbud! Nyhedsbreve kan også printes og deles ud med varerne.
Det blev foreslået at runddele prisliste med åbningstider og kontaktnumre.
Det skal undersøges om man kan sms’e til folk. Tilmelde og afmelde sig sms-ordning.

Else-Marie bliver tovholder på hjemmesidens indhold, men med andre administratorer også. Esben laver den. Olav kigger på analyse af, hvem der har net eller ej.

Tirsdag d. 26.03.12. Butik og varegruppen hos Jonas Glud.

Til stede var : Jonas Glud, Lise Elvang, Pearl Clausen, Doris Espersen, Anette Sonne.

De vigtigste emner, vi talte om var:

  1. Varesortiment
  2. Udendørsmøblement
  3. Jura omkring butikken (Næringsbrev, optagelse i næringsbasen, næringsprøve, kommunens godkendelse)
  4. Diverse

Ad 1. Pearl & Doris havde gjort et stort arbejde med at opliste de forskellige varegrupper mht antal og pris. Den øvrige gruppe fandt  forslagene relevante, men vi måtte alligevel konkludere, at der ikke kunne blive plads til alle disse varer i butikken – dertil var der simpelthen ikke rum og reolplads nok.

Pearl & Doris laver et nyt, kraftigt beskåret forslag, hvor der både tages hensyn til basisvarer (både konventionelt fremstillet og økologiske); specialvarer ( ex. bornholmske specialiteter) og en dåse makrel til Lise!

Jonas påpegede, at vi skulle være opmærksomme på spild. Det var en god idé, at gemme brød, der ikke var blevet solgt, i fryseren – det kunne tøs op ved en senere lejlighed, lunes og blive til en god sandwich.

Vi rundede også Jonas’ forslag om at blive tilknyttet indkøbskæde (fik ikke lige fat på hvad navnet var) men dette blev frafaldet i og med varesortimentet blev beskåret, og vi således selv kan overkomme at gøre indkøbene.  Skulle situationen ændre sig, kan forslaget tages op igen.

Producenter af lokale varer (grøntsager, pølser etc.) vil blive kontaktet mhp. at aftale en fast salgsdag ved Høkeren.

Is  – i hverttilfælde om sommeren – er et must! Jonas, der allerede har kontakt med Premier Is, kontakter selskabet, som stiller fryser gratis til rådighed for Høkeren.

Så bliver der alligevel gammeldags isvafler på havnen i år!

Vi var enige om at arbejde for, at Høkeren – foruden at servicere faste beboere og turister – også bliver en butik, man ”gider køre efter”; et sted man skal forbi, for at se, om der er noget ”nyt”.

Ad 2. Vigtigt, at vi  er opmærksomme på at udendørsmøblementet vil blive ”brugt” hårdt. Vi kan derfor vælge entet at købe noget billigt – som skal skiftes ud en gang om året – eller noget som er dyrere, men til gengæld holder længere. En gruppe (Kirsten W. & Lotte A.) laver research på dette område og beslutter.

Ad 3. Der rykkes til stadighed for godkendelse af bygningerne. Sagen trækker ud pga sygdom i forvaltningen. Optagelse i Næringsbasen, som er et krav, når man vil handle med fødevarer, bliver foretaget en af de nærmeste dage. Jonas Glud tilbyder at lade sig registrere for Høkeren, og da han har de relevante kompetancer for at drive fødevarevirksomhed, behøver vi ikke dokumentere Næringsprøven, som ellers er et krav for optagelse og for at opnå næringsbrev.

Stor tak til Jonas!

Ad 4. Undervejs komme mange gode forslag  til Høkeren, som inspirerede hinanden:

Kaffe og læsekrog, Éngangsservice kontra porcelæn, Ugeblade – hvordan kan man organisere salget her, Sæsonprægede arrangementer hægtet op på specielle fødevarer eller andre varer fra butikken, Genbrugs/antikvitetsbod uden for butikken  etc.

OBS.

Siden mødet er der sket følgende: Kommunen har givet myndighedstilladelsen, Vi er også blevet optaget i Næringsbasen. Vi kan åbne butikken. Den formelle godkendelse sker efter, at vi har haft besøg af  repræsentant for Fødevarestyrelsen, der vil besigtige lokalerne – og derefter, formodentligt, give os næringsbrevet. Premier Is stiller is og fryser til rådighed – samt sponsorerer gratis is til alle børn på åbningsdagen. – Ref. AS/27/3/12

 

23.marts 2012: Møde i butikspassergruppen

Fredag d. 23.marts kl. 16.00 er der møde i butikspassergruppen hjemme hos Kirsten Warburg.

Kirsten har lavet denne dagsorden for mødet:

1) VAGTPLANER (OLAV VIL I DEN FORBINDELSE FORTÆLLE OM INTERNETTJENESTEN WWW.EDITGRID.COM)

2) KASSEAPPARAT/BETALINGSSYSTEM. HVILKET SYSTEM/SYSTEMER SKAL VI HAVE?

3) PENGE. HVORDAN OPBVARER VI PENGENE BEDST?

4) NØGLER. PÅ “HØKERSØNDAGEN” BLEV DER SNAKKET OM NØGLEKORT, HVILKET SYSTEM SKAL VI HAVE?

5) TELEFON?

6) ÅBNINGSTIDER. DER VAR MANGE GODE FORSLAG I SPIL PÅ “HØKERSØNDAGEN”. DER BLEV BL.A. TALT OM. SOMMER/VINTER ÅBNINGSTID OG ÅBNINGSTID BÅDE MORGEN OG EFTERMIDDAG. HVORDAN STARTER VI?

7) MØDER. JEG REGNER MED, AT VI FÅR BRUG FOR AT HOLDE JÆVNLIGE “BUTIKSMØDER”  FOR AT KUNNE PLANLÆGGE OG UDVEKSLE ERFARINGER. HVOR OFTE SKAL VI MØDES?

7) EVT.

SELV OM DET ER MED MEGET KORT VARSEL, HÅBER JEG AT DU KAN KOMME  – UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER VIL JEG BEDE DIG OM LIGE AT MELDE TILBAGE, OM DU STADIG HAR LYST OG MOD PÅ OPGAVEN SAMT OM DU KAN  DELTAGE I MØDET.

VEL MØDT.

DE BEDSTE HILSENER

KIRSTEN WARBURG

STRANDVEJEN  21

AARSDALE

 

MOBIL: 30 31 42 02

Referat, Eventgruppens møde 17.marts 2012

     REFERAT FRA MØDE I EVENTGRUPPEN DEN 17. MARTS.
 TILSTEDE VAR: KALLE, JOAN, LISE OG UNDERTEGNEDE. AFBUD FRA ANETTE.
TIL PUNKT ET PÅ DAGSORDENEN ‘HVORDAN MARKERER VI HØKERENS ÅBNING’ TALTE VI OM, AT LAVE EN ENKEL LILLE FEST (EN STØRRE FEST MÅ VENTE TIL DET BLIVER SOMMER). VI BLEV ENIGE OM, AT FÅ ETABLERET ET HØKERBAND,  SÆLGE HØKERØL, SNACKS, SMÅ PIZZAER OG TIL BØRNENE SODAVAND OG GRATIS? SKUMFIDUSER. BØRNENE INVITERES EVT. TIL AT MALE HØKEREN (UNDERTEGNEDE STILLER GERNE STAFFELI, FARVER OG LÆRRED TIL RÅDIGHED).  SUPPLERENDE FORSLAG TIL HØKERÅBNINGEN ER I ØVRIGT MEGET VELKOMNE.
VI HAR AFTALT, AT KALLE STÅR FOR SAMMENSÆTNINGEN AF HØKERBANDET. BANDET SKAL BESTÅ AF MUSIKERE FRA ÅRSDALE. LISE PRØVER AT FINDE UD AF, OM DER ER MULIGHED FOR AT FÅ SPONSERET ØLFUSTAGER. JOAN STÅR FOR AT SKAFFE SKUMFIDUSER, BÅLFADE OG OPTÆNDINGSREMEDIER TIL BÅLFADENE.
VI BLEV OGSÅ ENIGE OM VED ÅBNINGEN, AT FÅ EN PERSON TIL AT PRÆSENTERE HØKEREN. ELSE MARIE BLEV NÆVNT SOM EN MULIGHED.
LISE OG ULLA VIL, NÅR VI NÆRMER OS DAGEN, SAMMENSÆTTE ET PROGRAM FOR DAGEN. PROGRAMMET SØGES OMDELT
AF AVISBUDENE I ÅRSDALE. ANETTE SKAL SPØRGES, OM HUN VIL LAVE PLAKATER.
BUTIKKEN  OG PLADSEN FORAN, SKAL PYNTES MED BLOMSTER, BALLONER OG BORNHOLMSKE FLAG.
NÅR VI ER NÅET LIDT LÆNGERE I PLANERNE SKAL ELSE MARIE KONTAKTES MED HENBLIK PÅ PRESSEOMTALE
VI NÅEDE OGSÅ AT KOMME IND PÅ FLERE AF DE ANDRE PUNKTER I DAGSORDENEN:
DER ER IKKE FOR NUVÆRENDE ENIGHED OM AT UDVIDE EVENTGTUPPEN. REKRUTTERING AF HJÆLPERE TIL PROJEKTERNE
FORESLÅS ENTEN VED AT MAN HAR SIN EGEN UNDERGRUPPE AT TRÆKKE PÅ, MENS UNDERTEGNEDE KLART GÅR IND FOR, AT BRUGE MAILLISTEN, DELS FOR AT SIKRE BRED OPBAKNING TIL PROJEKTERNE, DELS FOR AT FÅ NOGLE FLERE MED. ALLE KAN KOMME MED FORESLAG TIL PROJEKTER, MEN DE SKAL FORELÆGGES EVENTGRUPPEN. ENHVER KAN OGSÅ GENNEMFØRE ET PROJEKT OG DER ER ENIGHED OM, AT DER SKAL VÆLGES EN TOVHOLDER TIL HVERT PROJEKT. TOVHOLDEREN HAR DET OVERORDNEDE ANSVAR FOR PROJEKTETS GENNEMFØRELSE, MEN BEHØVER IKKE SELV AT VÆRE MED I HELE PROCESSEN.
HVAD EVENTGRUPPEN SKAL TAGE SIG AF:
MODTAGE IDEER TIL PROJEKTER. FORESLAGSSTILLEREN/NE INVITERES TIL MØDE I EVENTGRUPPEN. PROJEKTET GENNEMFØRES  AF FORESLAGSSTILLEREN.
KOMME MED IDEER TIL PROJEKTER.
PRÆSENTERE PROJEKTET SÅ BREDT SOM MULIGT
FORESLÅ EN TOVHOLDER TIL HVERT PROJEKT
DE PUNKTER VI IKKE NÅEDE PÅ MØDET KOMMER MED I NÆSTE DAGSORDEN.
UDOVER PUNKTERNE PÅ DAGSORDENEN DRØFTEDE VI DE FORSLAG, DER VÆRET FREMME PÅ ‘HØKERDAGEN’ OM EN FAST AKTIVITET VED HØKEREN OM SØNDAGEN HVER 14. DAG, HVOR EVENTGRUPPEN ER INVOLVERET, OG AKTIVITETER
 (MINDRE PROJEKTER) HVOR FOLK SELV KOMMER MED NOGET. EVENTGRUPPEN ER IKKE INVOLVERET.
MÅSKE SKULLE  DEN FASTE AKTIVITET LIGGE OM FREDAGEN, DA DER PÅ MØDET ER FORESLAG OM EN FREDAGSTRADITION, HVOR FOLK MØDES EFTER FYRAFTEN. VI TALER OGSÅ OM AT ‘GRIBE DAGEN’ OG LADE NOGET OPSTÅ SPONTANT. VI SKAL IØVRIGT VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, AT DER OGSÅ SKER NOGET UDENFOR SÆSONEN. PÅ ‘HØKERSØNDAGEN’ VAR DER DESUDEN  STEMNING FOR, AT STILLE EN LOPPEVOGN OP UDENFOR FORRETNINGEN, HVOR ENHVER KAN STILLE TING TIL SALG, TIL FORDEL FOR HØKEREN. VI TALTE OGSÅ OM ALLEREDE AT FÅ DEN STILLET OP I FORBINDELSE MED ÅBNINGEN.
KALLE MENER IKKE, AT ALLE OPLEVELSER NØDVENDIGVIS BEHØVER AT KOSTE NOGET. HAN MENER, AT OVERSKUDDET BØR GENERERES VED SALG AF VARER. DET DER ER VIGTIGST OG DET MEST OPTIMALE, ER AT ÅRSDALEBOERNE FÅR NOGLE GODE OPLEVELSER NÅR DE HANDLER I HØKEREN, HVILKET VI ALLE KAN TILSLUTTE OS.
AKTIVITETER DER HAR VÆRET TALT OM:
LOPPEMARKED
GUIDEDE FUGLETURE (ANETTE OG ARNE)
BÅDRUNDFART (BILLETTERNE KØBES I HØKEREN)
SKÆRSLIBER.
KLIPNING (JOAN)
TØJBYTTEDAG
BRØDVOGN (ULLA)
KAFFEVOGN (ULLA)
SALG AF JULETRÆER/PYNTEGRØNT
SOMMERFEST
NÆSTE MØDE ER DEN 14/4 2012 KL.10 HOS LISE.
KÆRLIG HILSEN ULLA.

Dagsorden, Eventgruppemøde 17.marts 2012

DAGSORDEN.
1) HØKEREN ÅBNER DEN 1/5 2012
HVORDAN MARKERER VI ÅBNINGEN? HVAD SKAL DER SKE?
2) HVORDAN SKAL EVENTGRUPPEN FUNGERE FREMOVER?
3) HVAD SKAL EVENTGRUPPEN TAGE SIG AF?
 A) SKAFFE PENGE? HVORDAN?
 B) SKAFFE OPLEVELSER? HVORDAN?
4) DET ER NØDVENDIGT AT VI HAR EN TOVHOLDER I GRUPPEN.
  A) HVAD INDEBÆRER DET AT VÆRE TOVHOLDER?
  B) KAN TOVHOLDERROLLEN GÅ PÅ SKIFT?
5) HVEM KAN KOMME MED FORSLAG TIL HVAD DER SKAL SKE I EVENTGRUPPEN?
6) HVORDAN GENNEMFØRER VI IDEERNE?
7) SKAL VI VÆRE FLERE PERSONER I EVENTGRUPPEN?
    HVIS JA, SPØRGER VI SÅ BREDT, HVEM DER ER INTERESSERET I AT VÆRE MED?
8) HVORDAN REKRUTERER VI HJÆLPERE TIL GENNEMFØRELSE AF IDEERNE?
9) EVENTUELT.

Opfordring: brug fora!

Hej alle. Vi er glade for de første kommentarer! Skønt at se, at I er derude:-)

Men vil I være søde at kommentere osv. i forummet. Især i begyndelsen er det vigtigt, så vi kan holde informationer, ris/ros, et sted.

Se forresten Gunnars skønne tegning af Høkeren:

Login tilføjet

Nogle gange kan man ikke se skoven for bare tær. Jeg må indrømme at jeg glemte login knappen da jeg designede menuerne. Men nu er den der og man kan trykke på “registrer” i bunden, hvorefter man kan få adgang. Der vil blive sendt en lang og bøvlet kode til ens email bagefter og den kan ændres når man har logget ind første gang. Der gøres ved at trykke på det lille ikon der kommer øverst i højre hjørne, når man har logget ind.

Den første kommentar eller indlæg man laver skal godkendes, ikke pga. indhold, men simpelthen for at beskytte siden mod spam (uønsket reklamepost). Herefter vil man frit kunne deltage i debatten uden censur herfra 🙂

Hvis i opdager andre ting jeg har glemt, eller hvis noget ganske simpelt ikke giver mening så skriv til esben@esbennielsen.dk eller ring 26829309.

Man kan både kommentere på historierne her på forsiden, men prøv engang også at skrive et indlæg i forumet! Det er det mest praktiske. Man kan ikke gøre noget galt, så kast jer ud i det 🙂

Feedback er nødvendigt så jeg kan få luget ud i fejlene, og så vi kan få en god hjemmeside! Så skriv eller ring endelig.

Vh
Esben

Høkersøndagens resultater

Søndag d. 5. februar inviterede Høkelauget til Høker-søndag. En eftermiddag og aften, hvor alle byens borgere, medlemmer som ikke-medlemmer, var velkomne til at komme med indspark og gide idéer på emner som: Åbningstider, varelager, kommunikationsformer og aktiviteter, som kan være tilknyttet Høkeren. Omkring 35 mennesker diskuterede ivrigt. Det var en rigtig god dag – og aften med fællesspisning – og herunder kan I læse nogle af de pointer, som Høkerlauget tager med sig i det videre arbejde. Tak!