Høkeren juler!

Det er mørkt og koldt derude -men hyggeligt og varmt i Høkeren.

Sommeren over har Høkeren afholdt mange, dejlige arrangementer på Høkerpladsen foran butikken i Aarsdale. Men når temperaturen fordrer uldne sokker, huer og vanter, så er det bare ikke helt det samme.

I stedet inviterer Høkeren til jule-hygge indendøre i butikken.

Der er, som vanligt, åbent hver dag fra kl. 14-18, men derudover så har Høkeren også åbent fra kl.10-18 i weekenden d. 24./25. november, hvor der er juledage i Aarsdale.

Desuden har Høkeren, som noget nyt, også åbent hver tirsdag fra kl. 19.30-21.30, første gang d.4.december.

Lopperne er skiftet ud med pyntegrønt

Pyntegrønt sælges fra loppevognen

Lige nu kan der købes smukt pyntegrønt på loppevognen foran butikken, og under udhænget står flotte dekorationer, der også kan købes. Inde i butikken er der kommet julebryg, ingredientser til gløgg og julesmåkager på hylderne.

 

Desuden er der, helt som der plejer, altid kaffe på kanden og tid til en god snak.

Quiz-aften i Aarsdale

Husk at Aarsdale Borgerforening holder quiz-aften i Aarsdalehuset (Brugsebakken 5, Aarsdale) mandag den 8. oktober kl. 19.30.

Vi prøver noget nyt, og håber, at du vil være med! To hold vil dyste med og mod hinanden i en blandet quiz, hvor der selvfølgelig først og fremmest er spørgsmål om Aarsdale. Men der er også indbygget en musikquiz, som vil føre til lidt festlig fællessang. Lokalarkivet stiller spørgsmålene, og der vil være spørgsmål, som bygger på gamle og nyere fotos fra byen – og fra andre byer. Der er masser af muligheder for publikum til at gætte med – og også til at være med i quizzen. To ubestikkelige dommere vil uddele point og udpege det vindende hold.

Tilmelding er ikke nødvendig. Der opkræves et beskedent beløb på 30,- kr. til kaffe og kage.

I øvrigt er arkivet stadig meget interesseret i at modtage eller låne billeder med lokalhistorisk interesse. For tiden er arkivet specielt interesseret i skolefotos fra Aarsdale Skole – også gerne af nyere dato!

På gensyn – til quiz-aften og i Høkeren!

Kom og lav julepynt!

Kære alle – vi har idag på vores møde i Høkeren besluttet, at vi vil lave nogle juledekorationer, adventskranse o.a., som vi vil sælge til fordel for Høkeren. Det er nu der er bær til pynt – hvem vil være med? Kom GLAD – vi laver en el flere udflugter, så vi kan finde materialer i naturen. Lise vil stille sit værksted til rådighed, når der skal bindes og pyntes og måske også klippes og klistres?

Jeg skriver nogle forslag mht datoer og tidspunkter – og håber på gode tilbagemeldinger
torsdag d. 11. okt. kl 10
mandag, d. 15. okt kl 11
torsdag, d. 18. okt kl 15
Kom gerne med andre forslag – hvis det øser ned, må vi udsætte turen(turene)
Kærlig hilsen Rulle

Generalforsamling 24.oktober

Indkaldelse til generalforsamling i foreningen Høkeren,

Generalforsamlingen  finder sted i Aarsdalehuset, Brugsebakken 5,  onsdag d. 24.oktober kl. 19.00

Alle er velkomne.Stemmeret kun for medlemmer. Husk at medbringe medlemskort.

Dagsorden i følge vedtægt. Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Olav Elvang,Indenmarken 2, Aarsdale, tlf 51345099,mail oelvang@gmail.com

Mvh Høkerlauget

Læs vedtægterne her

Træk kniven! Skærsliberen kommer!

Kære Høkere,

mandag d. 2.juli fra kl. 16.00 -19.00 kommer der en skærsliber ned til Høkeren.

Så frem med knivene,saksene, neglefilene, hækkeklipperen m.m. og se så at få dem skærpet.

På vegne af Event gruppen

Olav

Ps. Mandag d. 2.  juli starter indsamlingen af lopper

Referat Laugsmøde 6.juni 2012

Dagsorden for:

Laugsmøde i Høkeren mandag den 2. juli
kl. 20:00 i butikken

1. Godkendelse af referat fra sidste laugsmøde

2. Status
Økonomien efter Leifs tilbagetræden
3. Indkøb

4. Butikspasning

5. Eventgruppen
Kommende events
6. Pedeller

7. Borgerservice
Status og ansvarlig
8. Hjemmesiden
Status

9. Eventuelt

10. Næste møde

Dagsorden Laugsmøde 2.juli 2012

Dagsorden for:

Laugsmøde i Høkeren mandag den 2. juli
kl. 20:00 i butikken

1. Godkendelse af referat fra sidste laugsmøde

2. Status
Økonomien efter Leifs tilbagetræden
3. Indkøb

4. Butikspasning

5. Eventgruppen
Kommende events
6. Pedeller

7. Borgerservice
Status og ansvarlig
8. Hjemmesiden
Status

9. Eventuelt

10. Næste møde

Referat Eventgruppens møde 21.juni 2012

Referat fra eventgruppemøde den 21/6 2012. Til stede var Lise, Kalle, joan og Undertegnede. På grund af manglende tid er Anette ikke med i eventgruppen mere. Kristina er kommet med i stedet.

Vi fik lavet en plan for sommeren:
Opstilling af LOPPEVOGN ved høkeren med opfordring til borgerne om at donere ting, der kan sælges til fordel for høkeren. Er gjort.
Vi samler ind til LOPPEMARKED den 5 august fra kl. 13-17. Der er delt sedler ud til alle husstande i Årsdale. Lopper kan afleveres i butikkens åbningstid og/eller hver mandag fra kl. 18-20. Der er sat seddel op i høkerens udstillingsskab om loppemarkedet. Undertegnde er tovholder på projektet.
FEST ved høkeren den 21/7 2012 med musik og spisning. Kalle samler et musikhold.
Grillerne der tændes af Finn, er klar kl. 18 og borgerne opfordres til, selv at tage mad med. Drikkelse og grillpølser kan købes i Høkeren, som holder åbent så længe musikken spiller. Der er skumfiduser til børnene (sørger Joan for) og dej til snobrød (sørger Ulla for). Vi skal have købt fakler og kridt til børnene.
Joan og undertegnede vil i løbet af sommeren arrangere et BØRNELOPPEMARKED foran høkeren hvilket vil blive annonceret i god tid.
Kristina har haft ønske om, at vi fik et HØKERFODBOLDHOLD. Hun er tovholder og vil tale med Barny om evt. at være med.
Joan vil stå for KLIPPEDAGE, når vejret tillader det. klippedagene vil blive annonceret.
Der kommer SKÆRSLIBER nogle gange i løbet af sommeren. Første gang den 2. juni 2012 fra kl. 16-19.
I løbet af sommeren vil vi forsøge at lave pesto af urter som vi finder i naturen.
Opskrift til pesto og olie kan købes i butikken.
Kalle vil tale med med Klaus Hjort, om der er mulighed for sejlture langs kysten.
      MED HØKERHILSEN
Ulla

Friske grøntsager ved Høkeren

Hver torsdag vil det være muligt at købe friske grøntsager udenfor Høkeren. Dim, der sælger grøntsager, vil kommer hver torsdag eftermiddag fra 16-19.

Så kom og køb. Første gang er torsdag d.7.juni.

Lidt grøntsager i kasser udenfor Høkeren

Indtryk fra Høkeren

Anette Sonne har fanget et par stemningsbilleder fra dagligdagen i Høkeren. Har du taget et eller flere gode billeder så kom endelig frem med dem. Jo flere billeder på hjemmesiden, jo bedre.

Billeder fra åbningen af Høkeren

I dag åbner vi!

Sådan her har det set ud, hvis man kom forbi Høkeren de seneste par uger:

Og det er nemlig lige, hvad vi gør: I dag åbner Høkeren – og alle er velkomne.

Vi har glædet os, og arbejdet hårdt, for at nå det hele. Så kom og fejr dagen med os.

Olav Elvang holder tale 14.15 og Finn Foxdal fortæller og det store arbejde med at få butikkens fysiske rammer på plads. Vi håber, vi ses!