Referat Laugsmøde 6.juni 2012

Dagsorden for:

Laugsmøde i Høkeren mandag den 2. juli
kl. 20:00 i butikken

1. Godkendelse af referat fra sidste laugsmøde

2. Status
Økonomien efter Leifs tilbagetræden
3. Indkøb

4. Butikspasning

5. Eventgruppen
Kommende events
6. Pedeller

7. Borgerservice
Status og ansvarlig
8. Hjemmesiden
Status

9. Eventuelt

10. Næste møde

Dagsorden Laugsmøde 2.juli 2012

Dagsorden for:

Laugsmøde i Høkeren mandag den 2. juli
kl. 20:00 i butikken

1. Godkendelse af referat fra sidste laugsmøde

2. Status
Økonomien efter Leifs tilbagetræden
3. Indkøb

4. Butikspasning

5. Eventgruppen
Kommende events
6. Pedeller

7. Borgerservice
Status og ansvarlig
8. Hjemmesiden
Status

9. Eventuelt

10. Næste møde

Referat Eventgruppens møde 21.juni 2012

Referat fra eventgruppemøde den 21/6 2012. Til stede var Lise, Kalle, joan og Undertegnede. På grund af manglende tid er Anette ikke med i eventgruppen mere. Kristina er kommet med i stedet.

Vi fik lavet en plan for sommeren:
Opstilling af LOPPEVOGN ved høkeren med opfordring til borgerne om at donere ting, der kan sælges til fordel for høkeren. Er gjort.
Vi samler ind til LOPPEMARKED den 5 august fra kl. 13-17. Der er delt sedler ud til alle husstande i Årsdale. Lopper kan afleveres i butikkens åbningstid og/eller hver mandag fra kl. 18-20. Der er sat seddel op i høkerens udstillingsskab om loppemarkedet. Undertegnde er tovholder på projektet.
FEST ved høkeren den 21/7 2012 med musik og spisning. Kalle samler et musikhold.
Grillerne der tændes af Finn, er klar kl. 18 og borgerne opfordres til, selv at tage mad med. Drikkelse og grillpølser kan købes i Høkeren, som holder åbent så længe musikken spiller. Der er skumfiduser til børnene (sørger Joan for) og dej til snobrød (sørger Ulla for). Vi skal have købt fakler og kridt til børnene.
Joan og undertegnede vil i løbet af sommeren arrangere et BØRNELOPPEMARKED foran høkeren hvilket vil blive annonceret i god tid.
Kristina har haft ønske om, at vi fik et HØKERFODBOLDHOLD. Hun er tovholder og vil tale med Barny om evt. at være med.
Joan vil stå for KLIPPEDAGE, når vejret tillader det. klippedagene vil blive annonceret.
Der kommer SKÆRSLIBER nogle gange i løbet af sommeren. Første gang den 2. juni 2012 fra kl. 16-19.
I løbet af sommeren vil vi forsøge at lave pesto af urter som vi finder i naturen.
Opskrift til pesto og olie kan købes i butikken.
Kalle vil tale med med Klaus Hjort, om der er mulighed for sejlture langs kysten.
      MED HØKERHILSEN
Ulla

Friske grøntsager ved Høkeren

Hver torsdag vil det være muligt at købe friske grøntsager udenfor Høkeren. Dim, der sælger grøntsager, vil kommer hver torsdag eftermiddag fra 16-19.

Så kom og køb. Første gang er torsdag d.7.juni.

Lidt grøntsager i kasser udenfor Høkeren

Indtryk fra Høkeren

Anette Sonne har fanget et par stemningsbilleder fra dagligdagen i Høkeren. Har du taget et eller flere gode billeder så kom endelig frem med dem. Jo flere billeder på hjemmesiden, jo bedre.

Billeder fra åbningen af Høkeren

I dag åbner vi!

Sådan her har det set ud, hvis man kom forbi Høkeren de seneste par uger:

Og det er nemlig lige, hvad vi gør: I dag åbner Høkeren – og alle er velkomne.

Vi har glædet os, og arbejdet hårdt, for at nå det hele. Så kom og fejr dagen med os.

Olav Elvang holder tale 14.15 og Finn Foxdal fortæller og det store arbejde med at få butikkens fysiske rammer på plads. Vi håber, vi ses!

 

 

11.april, laugsmøde referat

Laugsmøde i Høkeren onsdag den 11. april kl. 19:00 hos Lotte, Brugsebakken 6

1. Godkendelse af referat fra sidste laugsmøde

2. Siden sidst

3. Hjemmesiden – www.aarsdalehoeker.dk – Introduktion til hjemmesiden den 16. og 17. april – Vagtskema på hjemmesiden – Andre temaer, der skal være på siden

4. Åbningsfest den 28. april – Eventgruppens planer (Kalles mv.) – PR-virksomhed – Hvem skal inviteres – Vores sponsorer – Og hvad hvis det regner…

5. Varelager ved åbning – Hvilke varer skal være på hylderne når vi slår dørene op? (art – antal – pris) – Minimumsbeholdning og specialiteter – Indkøbsplan for den første måned

6. Pasningsplan for den første måned – åbningstider – vagtplan – opgaver på en vagt (rengøring mv.) – ”kursus” for butikspassere

7. Rengøringsplan for den første måned – butikken (dagligt og ugentligt) – toiletter og bad – rengøringsmidler mv.

8. Eventuelt

9. Næste møde

v. formand Olav Elvang Indenmarken 2 Årsdale

Ad 1) Referatet blev godkendt og underskrevet

Ad 2) Louise Stammer fra Teknik & Miljø har besigtiget byggeriet. Der er enkelte skønhedsfejl, men alle væsentlige ting er på plads og vi forventer en endelig godkendelse omkring den 20. april. Vi har fået et rigtig godt tilbud på en forsikringsordning fra Bornholms Brand, som vi tager imod. Med forsikringerne på plads tegner der sig et driftsbudget med ca. 20.000,- i årlige udgifter til EL(og varme), forsikring, internet-opkobling mv. Fødevarestyrelsens velsignelse er på plads bl.a. på grund af Jonas’ venlige mellemkomst.

Ad 3) Der laves opsamlingskursus senere for dem om ikke kan deltage den 16. og 17. april. Ting der skal huskes på hjemmesiden: – Vores ”sponsorer” (fonde mv.) skal hyldes – Vi vil gerne have et ”lukket område” for bestyrelsen – Der skal udstedes administrator-rettigheder til relevante personer – Vagtskemaet skal kun kunne rettes af særligt udvalgte

Ad 4) Planerne er ved at være på plads for en værdig åbningsfest den 28. april. Festen holdes fra kl. 14:00 til 18:00. Lejlighedsbevilling er på plads. Eventgruppen mødes lørdag for at lægge sidste hånd på planerne. Finn kontaktes mht. øl. Brainstorm om hvem vi skal huske at invitere: – Sponsorer/fonde (Olav laver liste) – Leverandører (Brugsen, Netto, Hallegård, Frennegård,) – Provianten, Kirstine Jørgensen – Teknik&Miljø, Bornholms Brand, Mattebjerg, – Håndværkergruppen, Borgerforeningen, Havnen Der indrykkes annoncer hvis der kommer tilsagn fra Realdania (udgiften indgår i ansøgning). Plakater, pressekontakt mv. varetages af Eventgruppen. Medierne inviteres til festen. Vi satser på at låne pavillon af Dorris, der kan tage det værste ved regnvejr. Finn spørges om lån af Købmandsgården hvis den er helt gal med vejret.

Ad 5) Indkøbsgruppen har udarbejdet minimumsliste over relevante dagligvarer. Lauget besluttede at give gruppen kompetence til at opbygge varelager for et beløb på max. 20.000,-. Olav kontakter Brugsen og Netto med henblik på konto/kort. Vi starter med et minimumsudvalg og satser på at udvide efterhånden som kundernes ønsker er klare. Der skal være liste i butikken hvor man kan skrive varer man synes butikken skal forhandle. Ved siden af dagligvarer satser vi på bornholmske specialiteter. Vi etablerer selv kontakt med producenter – andre muligheder er for kostbare for os. Der er indgået aftale med Frennegård/Pastariget, som leverer i kommission. Ligeledes kontakt med Hallegård. Mosteriet /Bertil og Svaneke Bryghus kontaktes. Vi satser på at man kan bestille fersk kød i butikken til levering på faste dage.

v. formand Olav Elvang Indenmarken 2 Årsdale

Der skal etableres ordning hvor man kan bestille ugeblade. Der laves checkliste for daglige opgaver for butikspasserne.

Ad 6) Olav og Leif laver bogføringsplan. Der indkaldes til møde for butikspasserne når kasseapparatet er på plads. Der udarbejdes check-liste for butiksvagter – rengøring mv. Butikspaserne laver plan for åbningstiderne i den første m¨ned.

Ad 7) Vi påtager os fremover rengøring af toiletterne på havnen. Pedellerne består af Lotte, Torben, Tore og Lars. Gruppen tager sig af ude-områderne og toiletterne – selve butikken klares af butikspasserne.

Ad 8) Anette udarbejder visitkort for Høkeren – bruger Gunnars skilt som gennemgående logo. Olav checker prismærkningsmaskine, Som udgangspunkt tager vi omkring 15% avance – vurderes igen efter 3 måneder. Olav checker mulighed for fastmontoret boks i butikken til at opbevare dagens omsætning (måske kan Verner smede en?).

Ad 9) Næste møde i Lauget er lørdag den 21. april kl.11:00 hos Ulla.

Referat: Peter Søndergaard

Mini-kursus i Høkerens nye hjemmeside

Kom til mini-kursus i Høkerens nye hjemmeside. Lær, hvordan du bruger forummet, kalenderfunktionen, kommenterer, uploader billeder eller opretter nye emner.

Esben og Else-Marie åbner døren i Urmarken 7. Det sker

Mandag d.16.april & tirsdag d. 17.april

Kl. 19-21

Vi laver en kande kaffe, interesserede medbringer lidt guf.

Tilmelding nødvendigt på: sortsnak@gmail.com

18.marts 2012, Laugsmøde

Laugsmøde i Høkeren søndag den 18. marts
kl. 19:00 hos Kirsten, Strandvejen 21

1. Orientering
– Byggeriet
– Nøglesystem
– Forsikring
– Økonomi

2. Status fra
– Indkøbsgruppen
– Butikspasserne
– Eventgruppen
– Pedellerne

3. Arrangementer den nærmeste tid
– Introduktion til hjemmeside
– Kursus for butikspassere
– Åbningsfest!!!

4. Frem til åbningen 1. maj
– Udenomsområdet
– Opbygning af varelager
– Midlertidig borgerservice-station
– Festen

5. Eventuelt

Alle møder afsluttes med at drøfte hvad der skal kommunikeres ud til resten af byen.

Byggeriet skrider fint frem, men vi mangler fortsat bygge/ibrugtagningstilladelse. Tilladelser
forudsætning for åbning – og for udbetaling af bevilgede fondsmidler.
Olav snakker med Finn om hvornår vi kan vente besøg/inspektion.

Der skal offentlighed omkring vores sponsorer.

Nøgler er bestilt.

Forsikringer skønnes at ville koste ca. 6000,- årligt – Brand, tyveri, frys, erhverv, ansvar.

”Høkeren”

v. formand Olav Elvang
Indenmarken 2
Årsdale

Der er ansøgt om i alt kr. 311.000,- hos RealDania.

Indkøbsgruppen holder møde med Jonas og BC Catering i den kommende uge.

Der skal afklares forholdet mellem økologi og ikke økologi.

Indkøbskort til Netto – hvem kan hvad?

Vi overvejer at bruge BC Catering, Netto, Henrik Dich (Bornholmske specialiteter) og
Dagrofa.

Fødevarekontrollen skal på banen inden vi åbner.

Vi starter ”nedefra” med et minimum af varer og antal af enkelte varer og bygger op ud fra
omsætning/behov.
Indkøbsgruppen laver overslag over nødvendigt lager/indkøb.

Vi fastholder lørdag den 28. april som åbningsdag – ”nu venter vi kun på kommunen”
Der skal være fest med musik (Kalles Årsdaleband), røget sild, øl, snacks og
skumbananer til de mindste.

Butikspasserne holder møde fredag den 23. marts kl. 16:00. Der må meget gerne komme
flere passere til.
Vagtskema skal på nettet så man kan se hvornår der mangler.
Passerne skal aftale hvornår der kan holdes kursus for butikspassere.

Eventgruppen har holdt møde og bl.a. aftalt at hvert projekt skal have sin tovholder.

Pedellerne mødes snart – Torben, Lars og Lotte samt Tore som er anlægsgartner og kan
være til stor hjælp med udenomsarealerne.

Olav aftaler med Esben hvornår der kan arrangeres introduktion til brug af den nye
hjemmeside – www.aarsdalehoker.dk.
Alle grupper opfordres til at lægge referater osv. ind på siden under Fora.

Ulla og Olav sørger for at også udhængsskabet holdes ajour.

Vi takker mange gange for donation fra Jens af et stk. bærbar PC’er som vi kan bruge til at
starte Borgerservice-funktionen op med.

”Høkeren”

v. formand Olav Elvang
Indenmarken 2
Årsdale

Olav og Lise sørger for visitkort, der kan spredes som reklame for Høkeren.

Vi skal behandle budgetoverslag på kommende møde – husk detaljer som sæbe, poser
osv.

Ny runde medlemshvervning sættes i gang efter åbningen.

Næste møde i lauget: Onsdag den 11. april kl. 19:00 hos Lotte (Brugsebakken 6).

Referat: Peter Søndergaard

Første nyhedsbrev er klart

Det første nyhedsbrev, Høkernyt, er nu online.

Det kan læses her

I Høkernyt kan du læse nyt fra formanden, om vores snarlige åbning, om arbejdet i grupperne og om, hvornår du kan få et minikursus i brugen af vores nye hjemmeside.

14. marts 2012 møde Butikspassergruppen

TIL STEDE VAR NANA, CHRISTINA, JØRGEN, MARGIT, KENN OLE, SUSANNE, KIRSTEN SKOVGÅRD, LISE, OLAV, KIRSTEN WARBURG, JØRGEN, HANNY, JOAN, LOTTE OG GITTE.

1) VAGTPLANER. OLAV ORIENTEREDE.
DET BLEV BESLUTTET AT FÅ EN EN LIILLE GRUPPE AF TILKALDEVIKARER.
HVEM SKAL SAMLE TRÅDENE VED SYGDOM? VI BLEV ENIGE OM, AT DET VIL VÆRE EN GOD IDE AT FÅ EN “VAGTCHEF”, EN ROLLE DER EVT. KAN GÅ PÅ SKIFT. KIRSTEN SKOVGÅRD  BLEV UDNÆVNT TIL VAGTCHEF I FØRSTE OMGANG. DER BLEV NEDSAT EN LILLE GRUPPE SOM FORUDEN KIRSTEN SKOVGÅRD BESTÅR AF SUSANNE OG JOAN, DER SKAL ARBEJDE VIDERE MED VAGTPLANERNE.
2) PENGE. DER BLIVER LAVET EN LILLE BOX I BUTIKKEN, HVOR PENGENE SKAL LÆGGES.
3) KASSEAPPARAT. VI FÅR KASSEAPPARAT OG DANKORT. HANNY LAVER RETNINGSLINIER FOR BETJENING AF KASSEAPPARAT.
FORUD FOR ÅBNINGEN AF HØKEREN FÅR BUTIKSPASSERNE ET LILLE KURSUS I KASSEBETJENING.
4) NØGLER. DER ER BESTILT NØGLER.
5) DER ER BESTILT TELEFON.
ÅBNINGSTIDER. ÅBNINGSTIDERNE HÆNGER JO SAMMEN MED HVOR MANGE BUTIKSPASSERE VI HAR, OG HVOR MEGET HVER ISÆR ØNSKER AT GIVE AF ARBEJDESKRAFT. DET ER DER IKKE LAVET EN UNDERSØGELSE AF, HVORFOR DER GIK EN ET SEDDEL RUNDT BLANDT MØDEDELTAGERNE, HVOR HVER ISÆR KUNNE SKRIVE SIG PÅ.
 DET BLEV OGSÅ NÆVNT, AT VI KAN FÅ BRUG FOR, AT SØGE INTERESSEREDE BUTIKSPASSERE VED RUNDSENDING PÅ MAILLISTEN.
6) MØDER. DET BLEV BESLUTTET AT MØDES HOS LISE OG OLAV DEN 12/4 2012 KL. 16.
EVT.  DET BLEV BESLUTTET, AT HANNY LAVE EN LISTE TIL BUTIKSPASSERNE, OM DEN DAGLIGE PASNING AF BUTIKKEN ANG. PENGEOPBEVARING, VAREBESTILLING ETC. DER BLEV OGSÅ TALT OM AT DET VIL VÆRE HENSIGTSMÆSSIGT AT FÅ EN MEDDELELSESBOG TIL BRUG FOR BUTIKSPASSERNE.
HANNY GÅR MED I INDKØBSGRUPPEN.

Høkeren åbner dørene d. 28.april 2012

Kære alle!

Efter en masse hårdt arbejde er Høkeren nu endelig ved at være finpudset nok til at slå dørene op og byde velkommen indenfor.

Det sker lørdag d. 28.april 2012 kl. 13.00.

Det er en festdag! Derfor spiller Kalle Brandt m.fl. god musik, der vil være gratis is og skumfiduser til at riste til børnene, og en pølse og en øl til de voksne.

Så kom og fejr vores nye Høker!

21. februar 2012, Laugsmøde

Laugsmøde i Høkeren tirsdag den 21. februar
kl. 19:00 hos Peter, Gavlegade 17

1. Høker-søndagen
a) Hvordan gik det?
b) Opsamling på de fire punkter
Else-Marie fremlægger sammenskrivning

2. Status og hvad nu
a) Byggeriet
b) Økonomien
c) Medlemshvervning
d) Hjemmeside

3. Provianten
Hvad kan vi lære af dem? Hvad kan vi bruge? Hvordan går vi videre?

4. Kommunikation og samarbejde
Skal vi prøve at bruge Google-konto som fælles platform?

5. Eventuelt

6. Næste møde

Der var afbud fra Pearl, Leif og lotte. Lise deltog fra vareindkøbsgruppen.

Ad 1) Der henvises til Else-Maries sammenskrivning (vedlægges her – se også på
hjemmesiden på https://aarsdalehoeker.dk/forums/topic/resutater-fra-hoker-sondag/.

Ad 2)
a) Vi satser på at kunne åbne butikken 1. maj.
b) Havnen har bidraget med 25.000,- – penge fra sensommerfest skulle være overført
nu.
c) Vi er oppe på 117 medlemmer nu. Ulla og Olov systematiserer adresseliste.
d) Hjemmeside – se www.aarsdalehoeker.dk – NU ER DEN DER!!

Ad 3) Vi skal opretholde kontakten med Provianten og meget gerne på studiebesøg
derovre.

Ad 4) Vi satser på at kunne bruge den nye hjemmeside til de kommunikationsbehov, der
er.

Ad 5) Vi skal have statusmøde omkring 1. april hvor vi planlægger den første måned hvor
butikken holder åben: Vareindkøb, åbningstider/vagtplan, arrangementer.

Ad 6) Næste møde er søndag den 18. marts hos Kirsten.

Referat: Peter Søndergaard