Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014.

Kære Høker medlem.

HUSK! Årets generalforsamling…..
…. hvor du kan møde Høkerens
bestyrelse, Høkerens mange medlemmer
og samtidig forny dit medlemskort.
Generalforsamling

Onsdag d. 22. oktober kl. 19.00
Høkerens bestyrelse holder møde og finpudser de sidste detaljer til generalforsamlingen. Alle har travlt, kassereren afstemmer kolonner og tal, den kritiske revisor skal sætte sin underskrift og dokumenter at alt er, som det skal være. Formanden bruger de lange mørke aftener til at skrive den årlige beretning, og der arbejdes på en ny procedure omkring fornyelse af medlemskab til Høkeren.

Tirsdag d. 28. oktober kl. 19.00
Høkeren afholder den årlige generalforsamling i Aarsdalehuset. Alle er velkomne. Er du ikke medlem kan du købe et medlemskab på selve aftenen, mens nuværende medlemmer ligeledes kan forny sit medlemskort på selve aftenen. Det koster 50,- kroner pr. medlemskab, så husk 50,- i kontanter. Som noget nyt arbejder vi hen imod at kunne give Høkerens medlemmer et helt specielt tilbud, på en udvalgt vare.

Mandag d. 3. november NYE ÅBNINGSTIDER
Åbningstiderne for Høkeren er ændret, sådan at der er åbent fra kl. 14.30 til kl. 17.30. Der vil stadig være åbent hver dag.

Mandag d. 10. november kl. 19.00
Passere og indkøbere holder det månedlige møde. Her drøftes nye tiltag, der planlægges vagtskema og leges med tiltag i forbindelse med årstiden, her bl.a. julen, der står for døren. Har du lyst til at være passer eller indkøber, er du velkommen på mødet.

Lørdag d. 22. november kl. 11.00
Forberedelse af julemåneden. Vi mødes udenfor Høkeren og drager i skoven sammen for at samle pyntegrønt. Anette sørger selvfølgelig for adgang, så vi ikke skal snige os rundt. Mere om det i næste nyhedsbrev.

Generelt fra Høkeren:

Vedligeholdelse af plantekasser:
Tore vedligeholder plantekasserne på Høkerpladsen, i år har Tore sat en masse løg, så kasserne gerne skulle stå med smukke blomster, tidligt på sæsonen.

Fremstilling af kurve i papirflet:
I et forsøg på et nyt tiltag i forbindelse med Høkerens julesalg, underviste Vibeke i papirflet . En ganske stor proces, hvor forarbejdet var altafgørende. Hvor mange kurve der bliver sat til salg, er i skrivende stund uvist, for der lægges timer og sjæl i hver kurv, og prisen for en kurv, der står færdig og nylakeret vil blive ganske pæn. Stor tak til Vibeke for hendes tålmod.
Fletning
Kristina i fuld gang med fletning under kyndig vejledning af Vibeke.
Og endelig i mål: 2 smukke kurve og ja, Helles ostemad er også sneget sig ind i billedet!

Nødder og tørrede bær:
Vi annoncerede i sidste nyhedsbrev og status er: At Høkerens grand cru nødder og tørrede bær er blevet en succes. Bl.a gule rosiner, som er svære at finde her på Bornholm, sælges fra Høkeren. Vores salg af macadamianødder giver grossisten grå hår, for vi sælger dem hurtigere end de kan leveres til os.

Stillingsannonce:
Vi mangler et team, der har lyst til at soignere hylder og tjekke at varerne tager sig godt ud. Findes der nogle seriøse damer og herrer, par, veninder etc., der vil bruge nogle timer i DIN nærbutik, så send en mail til lenestenstrop@mail.dk

Bedste hilsner på vegne af Høkeren
Lene

Generalforsamling 28.oktober

Indkaldelse til Generalforsamling i Foreningen Høkeren
tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 19:00 i Borgerhuset.

Ifølge vedtægterne for Foreningen Høkeren skal ordinær generalforsamling afholdes hvert
år inden udgangen af oktober måned.

Generalforsamlingen skal indkaldes med fire ugers varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Olav Elvang(Email: oelvang@gmail.com) i hænde på adressen Indenmarken 2 eller pr. mail senest to uger før generalforsamlingen.

Dagsordenen er ifølge vedtægterne som følger:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Formandens beretning om laugets virke og vision for den kommende periode

5. Godkendelse af regnskab

6. Forelæggelse af budget til godkendelse

7. Indkomne forslag

a) Forslag fra bestyrelsen om at ændre vedtægterne

vedr. regnskabsåret i overensstemmelse med de

faktiske forhold, så det løber fra 1.10. til 30.09 følgende år

8. Valg af formand

9. Valg af 6 øvrige laugsmedlemmer

10. Valg af 2 revisorer

11. Evt.

Husk at alle emner kan behandles under eventuelt, men intet kan besluttes. Har du emnertil beslutning, så aflever dem til Olav senest to uger før.

Bogloppemarked

Søndag d.29.juni er der bogloppemarked ved Høkeren.

kl. 13.00-15.00

Kom og sikr sommerferielæsning – og støt samtidigt Høkeren.

Kirsten Skovgaard: Vi har fået doneret flere tusinde bøger. I stedet for at smide dem ud, så skal de gå til et godt formål. Vi sparer tit sammen til ting, vi mangler. Vi har lige købt en ny fryser, og vi mangler snart et nyt køleskab, vi skal nok også have lavet noget mere udluftning. Ja, og vi ønsker os også parasoller til pladsen, så der er masser af ting pengene fra bogloppemarkedet kan gå til.

Lagerindvielse

Søndag d. 9.marts 2014 blev Høkerens nye lager indviet. Lageret ligger i forlængelse af Høkerens baglokale, og vil betyde, at vi i Høkeren nu både kan købe ind i større mængder, når der er tilbud, samt gøre det nemmere at være indkøber for Høkeren. Lageret er kommet i stand ved Havnens generøse gestus, der stiller lokalet til rådighed, og ikke mindst Høkerens gode venner, der har       knoklet og fået lokalet gjort klart til opbevaring af Høkerens varer.

Tak alle!

Billederne er taget af Margit Haxthausen

 

Fra generalforsamlingen 17.oktober 2013

Høkeren ser fremad – og tilbage. 

Ved Høkeren generalforsamling 17. oktober fik fremmødte medlemmer både status på, hvordan det går med Høkerens omsætning, hvordan udviklingsplanerne lige nu ser ud, og så blev der også set tilbage på de erfaringer, der er gjort, som lægger op til justeringer og forbedringer. 

Af Else-Marie Johansen 

Knap 30 høker-folk var mødt op i Aarsdalehuset til årets generalforsamling og et par timers hyggeligt samvær. Formand Olav Elvang var klar til at fremlægge sin beretning fra året, der var gået, og den bød på mange glade budskaber: 

– I de halvandet år, som Høkeren har eksisteret, har den levet op til sit formål. Nemlig at være samlingssted for byen og en forretning, hvor dagligvarer kan købes. Som det vil fremgå af denne bertning og af kassererens fremlæggelse om lidt, så er det gået super godt. Der er områder, der kan forbedres, og det vil vi gøre vores bedste for at at blive ved med at gøre, fortalte Olav Elvang. 

Formanden fortsatte beretningen med at fortælle om nogle af de steder, hvor Høkeren har fået omtale i året der gik, og vil få omtale fremover. F.eks. på TV 2/Bornholm, hvor journalist Christian Hansen har været forbi for at lave et portræt af de frivillige, der hædres i en ny serie. 

Byggesagen afsluttet – en ny kan begynde

Der var betydelig glæde i stemmen, da Olav Elvang kunne fortælle at byggesagen, der daterer sig tilbage til opførelsen af høkerbutikken, nu endeligt er afsluttet. I forbindelse med mellemfinansieringen af byggeriet var der løbet renter på byggeomkostninger. Men det regnskab er nu afsluttet. Olav Elvang: 

– Vi har nu rent bord og kan seriøst gå i gang med at bygge et lager til butikken. Havnen er gået med til at hjælpe med finansieringen af ombygningen, så kæmpe tak til havnens bestyrelsen. Vi kunne ikke have gjort det uden jer, sagde Olav Elvang, og fortsatte: 

– Jeg synes, at det er meget visionært af havnen. Det hjælper med til at få havnen omstillet fra ren fiskerihavn til også at bruge de dejlige lokaliteter til andre ting, sagde Olav Elvang.

Ombygningen af et af sidelokaler til lager skal ske med supplerende penge fra Høkerens omsætning. 

Opfordring: Brug vores by

Olav Elvang sluttede sin beretning med at fortælle om nogle af de områder, der skal arbejdes med fremad. Samarbejdet med Aarsdale Borgerforening, der forhåbentligt kan blive udbygget i det kommende år, og måske kan byde fælles arrangemneter og en folder, der kan fortælle om Aarsdalelivet. 

– Mit ønske for fremtiden er, at flere vil bruge Aarsdalehuset, bliver aktive i arkivet, tager på ture i kajakkerne, køber røgede sild i røgeriet, låner bøger på biblioteket og tager en kop kaffe i Høkeren.

Sammen kan vi skabe en der lever og vil leve. Hele året og ikke kun om sommeren, sluttede Olav Elvang og overlod derefter ordet til Peter Søndergård, Høkerens kasserer. 

Måske en lille prisstigning på vej

Peter Søndergård var klar med et regnskab for året, der er gået, og det viste flere ting.

En omsætning på 473.834,02, eller næsten en halv million.

Når vareindkøb og faste udgifter er fratrukket efterlod det Høkeren med at overskud på næsten 33.000 kroner, trods en varesvind i løbet af året på over 11.000 kroner.

Men overskuddet til trods, så havde kassereren et forslag, som den nye bestyrelse skal se nærmere på: 

– Jeg har kigget lidt på, hvor meget vi tjener på vores varer, fortalte Peter Søndergård, og jeg kan se at vi tjener omkring 12.30 procent på varerne. Det tal vil jeg foreslå vi sætter et par procent op næste år for at hjælpe med at polstre Høkeren lidt bedre, sagde Peter Søndergård.

Blandt andet så Høkeren stadig har penge i banken, selv når store regninger er betalt.

Prispolitikken skal Høkerlauget se på i det nye år. 

Andre emner

Generalforsamlingen kom også ind på andre emner, der skal diskuteres mere i fremtiden. Et medlem stillede spørgsmål ved Høkerens bankvalg. Lige nu bruger Høkeren Danske Bank, men da filialen i Nexø nu lukkes, så blev der stillet spørgsmål ved, om Høkeren skal støtte en bank, der ikke støtter lokallivet.

Et andet ønske, der ikke blev fundet penge til i bygningsfasen, er solceller på taget af Høkeren. Der blev endnu engang talt om, at der skal arbejdes for at realisere det projekt i året der kommer, da det også ville være med til at sikre Høkeren mod store elregninger. 

Sidst men ikke mindst blev to kvinder, der har gjort en kæmpe indsats for Høkeren, hædret. Doris og Pearl, der har stået for indkøbene siden begyndelsen, blev takket for indsatset, da de nu giver stafetten videre.

Generalforsamling 17.oktober

Indkaldelse til Generalforsamling i Foreningen Høkeren

mandag den 17. oktober 2013 kl. 19:00

i Borgerhuset

Ifølge vedtægterne for Foreningen Høkeren skal ordinær generalforsamling afholdes hvert år.

Generalforsamlingen skal indkaldes med fire ugers varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Olav Elvang (Email: oelvang@gmail.com) i hænde på adressen Indenmarken 2 eller pr. mail senest to uger før.

Dagsordenen er ifølge vedtægterne som følger:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Laugets beretning og vision for den kommende periode

5. Godkendelse af regnskab

6. Forelæggelse af budget til godkendelse

7. Indkomne forslag.

8. Valg af formand

9. Valg af øvrige laugsmedlemmer

10. Valg af revisorer

Husk at alle emner kan behandles under eventuelt, men intet kan besluttes. Har du emner til beslutning, så aflever dem til Olav senest to uger før.

For at have lov til at stemme skal du være medlem af foreningen. Det koster 50 kroner for et år – medlemskort sælges ved indgangen.

Men er du bare nysgerrig, er du også velkommen.

Generalforsamlingen er stedet, hvor alle kan komme til orde og meningerne brydes.

I år vil vi i særlig grad beskæftige os med, hvordan vi gør det nemmere at komme med i kredsen af aktive medlemmer.

Vi serverer kaffe og blødt brød – øl og vand kan købes til Høkerpris.

Vi ses den 17. oktober – for Lauget – Olav og Peter

Nye åbningstider fra Pinse

Passergruppen har holdt møde og er blevet enige om nye åbnignstider, der træder i kraft til Pinse.

– Bordet rundt tilkendegav vi, ca. hvor længe og hvor tit vi kan/vil passe butik. På den baggrund blev følgende åbningstider vedtaget, fortæller Nana Gitz Madsen :

18. maj (pinse) – 30. Juni og medio august – 30. Sept (ca.): alle dage 14 – 18, lø/sø også 8 – 10

Desuden er der nye åbningstider for højsæsonen:

1. juli – medio august: alle dage 8 – 10 og 14 – 19 (Hvis der er behov for det, er det op til den enkelte passer, om vedkommende vil holde åbent længere end henholdsvis kl. 18 eller kl. 19)

Snart fylder Høkeren år

Kære alle.

D. 28.april fylder Høkeren 1 år og det fejrer vi. Hvordan vides endnu ikke, men i aften, onsdag d.10. april, mødes lauget for at snakke om netop dette. Det er dog fastlagt, at vi laver et eller andet arrangement – med kage, naturligvis – d. 28.april mellem kl. 14-16.

Mere hygge foran Høkeren

I mellemtiden kan I, hvis I har lyst, gense et indslag fra TV 2/Bornholm tilbage fra januar 2011, mere end et år inden vores Høker åbnede. Her går en flok frivillige rundt på havnen i Aarsdale og drømmer:

Se indslag fra 9.januar 2011, hvor Lise, Anette, Kirsten, Niels og Anette fortæller om drømmene for en butik i Aarsdale, sendt på TV 2/Bornholm her

Høkeren juler!

Det er mørkt og koldt derude -men hyggeligt og varmt i Høkeren.

Sommeren over har Høkeren afholdt mange, dejlige arrangementer på Høkerpladsen foran butikken i Aarsdale. Men når temperaturen fordrer uldne sokker, huer og vanter, så er det bare ikke helt det samme.

I stedet inviterer Høkeren til jule-hygge indendøre i butikken.

Der er, som vanligt, åbent hver dag fra kl. 14-18, men derudover så har Høkeren også åbent fra kl.10-18 i weekenden d. 24./25. november, hvor der er juledage i Aarsdale.

Desuden har Høkeren, som noget nyt, også åbent hver tirsdag fra kl. 19.30-21.30, første gang d.4.december.

Lopperne er skiftet ud med pyntegrønt

Pyntegrønt sælges fra loppevognen

Lige nu kan der købes smukt pyntegrønt på loppevognen foran butikken, og under udhænget står flotte dekorationer, der også kan købes. Inde i butikken er der kommet julebryg, ingredientser til gløgg og julesmåkager på hylderne.

 

Desuden er der, helt som der plejer, altid kaffe på kanden og tid til en god snak.

Quiz-aften i Aarsdale

Husk at Aarsdale Borgerforening holder quiz-aften i Aarsdalehuset (Brugsebakken 5, Aarsdale) mandag den 8. oktober kl. 19.30.

Vi prøver noget nyt, og håber, at du vil være med! To hold vil dyste med og mod hinanden i en blandet quiz, hvor der selvfølgelig først og fremmest er spørgsmål om Aarsdale. Men der er også indbygget en musikquiz, som vil føre til lidt festlig fællessang. Lokalarkivet stiller spørgsmålene, og der vil være spørgsmål, som bygger på gamle og nyere fotos fra byen – og fra andre byer. Der er masser af muligheder for publikum til at gætte med – og også til at være med i quizzen. To ubestikkelige dommere vil uddele point og udpege det vindende hold.

Tilmelding er ikke nødvendig. Der opkræves et beskedent beløb på 30,- kr. til kaffe og kage.

I øvrigt er arkivet stadig meget interesseret i at modtage eller låne billeder med lokalhistorisk interesse. For tiden er arkivet specielt interesseret i skolefotos fra Aarsdale Skole – også gerne af nyere dato!

På gensyn – til quiz-aften og i Høkeren!

Kom og lav julepynt!

Kære alle – vi har idag på vores møde i Høkeren besluttet, at vi vil lave nogle juledekorationer, adventskranse o.a., som vi vil sælge til fordel for Høkeren. Det er nu der er bær til pynt – hvem vil være med? Kom GLAD – vi laver en el flere udflugter, så vi kan finde materialer i naturen. Lise vil stille sit værksted til rådighed, når der skal bindes og pyntes og måske også klippes og klistres?

Jeg skriver nogle forslag mht datoer og tidspunkter – og håber på gode tilbagemeldinger
torsdag d. 11. okt. kl 10
mandag, d. 15. okt kl 11
torsdag, d. 18. okt kl 15
Kom gerne med andre forslag – hvis det øser ned, må vi udsætte turen(turene)
Kærlig hilsen Rulle

Generalforsamling 24.oktober

Indkaldelse til generalforsamling i foreningen Høkeren,

Generalforsamlingen  finder sted i Aarsdalehuset, Brugsebakken 5,  onsdag d. 24.oktober kl. 19.00

Alle er velkomne.Stemmeret kun for medlemmer. Husk at medbringe medlemskort.

Dagsorden i følge vedtægt. Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Olav Elvang,Indenmarken 2, Aarsdale, tlf 51345099,mail oelvang@gmail.com

Mvh Høkerlauget

Læs vedtægterne her

Træk kniven! Skærsliberen kommer!

Kære Høkere,

mandag d. 2.juli fra kl. 16.00 -19.00 kommer der en skærsliber ned til Høkeren.

Så frem med knivene,saksene, neglefilene, hækkeklipperen m.m. og se så at få dem skærpet.

På vegne af Event gruppen

Olav

Ps. Mandag d. 2.  juli starter indsamlingen af lopper