5.februar 2012, Høkersøndag

Erfaringer fra Høker-søndagen:

Det sociale omkring Høkeren:
Idéer til aktiviteter, der kan skabe liv omkring Høkeren:

Kræmmermarkeder, enten i grupper eller enkeltvis. Gratis at have en bod ,da det vil skabe liv og handel omkring Høkeren. Kan foregå alle dage,f olk kan bare stille op, men må selv sørge for et reklamere.

Aktive søndage: Hveranden søndag eftermiddag foregår der altid at eller andet. Det kan være plantebytte dage, frisøren kommer til Høkeren, tøjbytte-dag, musikarrangementer med tændt grill om aftenen, loppemarked etc. Alt foregår mens Høkeren har åbent. Hvis det er et arrangement med mulighed for overskud/udbytte, får Høkeren en del af overskuddet . P.R. Gruppen sørger for at formidle oplysning om aktiviteten en uge før.

Alle der får en god ide om et eller andet ,der kan foregå,”ringer” til Event, som får sat det på skinner og giver det videre til P.R.

Andre input:
P.C. i Høkeren er en god ide, vil kunne bruges til en form for Borgerservice og meget andet.
Ekstra udhængsskab med lås til salg af finere ting, folk gerne vil donere til Høkeren.
Loppevogn udenfor Høkeren, hvor alle kan sætte ting, som de vil give Høkeren. Der skal være en fastskruet pengekasse på vognen som tømmes og åbnes hver dag(står åben om natten).
Aviser i butikken: Inde i butikken skal der være aviser af forskellig slags. Indimellem kan man få gratis abonnementer 3 mdr. af gangen, så kan vi få lidt afveksling. Men Tidende skal altid være der. Hvis man har blade, som kan ligge i Høkeren til gavn for andre borgere, så læg dem derned. De er gode at kikke i mens, man får sig en kop kaffe. Turistbrochurer og forslag til gode vandreture bør ligge fremme i butikken.

Vareindkøbsgruppen:

Hvad skal der sælges i Høkeren?
– langtidsholdbare varer, Konserves
– tørre varer (gryn-pasta-osv)
– friske frugter og grøntsager (evt. af overskud af Årsdaleboernes haver) efter årstiden.
– frossen grønt, kødvarer, bake-off brød,frosne kyllinger
Stort set en hel del af de varer, som deltagerne kunne læse om i vareindkøbsgruppens forslag/liste,som blev lagt frem ved bordet.

Andre pointer:
Der er stor ønske om at kunne handle med Bornholmske varer, og gerne også med økologiske varer, dog skal valgmuligheden mellem at købe økologisk/ ikke økologisk være tilstede.
Mht. til bornholmske varer kom der forslag om ”Hallegård”, som evt
kunne levere og selv stå for kontrol af forfaldsdato / opfyldning af nye varer.
Samme løsning kunne undersøges for f.eks. Lehnsgård, Valsemøllen m.fl.
Mulighed for at tage større partier hjem af slagtilbud ude i byen ønskes.
Mulighed for bestilling af varer, hvis det ønskede ikke forefindes i på varehylden ønskes.

Der er stort set enighed om, at vareudbuddet ved åbningen af Høkeren ikke skal være for omfattende / ikke for mange af de enkelte slags varer – Ambitionsniveauet skal holdes lavt i starten,
det kan justeres efter behov/efterspørgsel.
Vareindkøbsgruppen skal til finde ud af, hvor varerne handles ind, lave forespørgsel om evt. engrossalg ( F.eks. Nærkøb el. Dagrofa.)
Spørge leverandører om sponsorater af varer til opstarten.

Andre funktioner som Høkeren kan stå for:
Indleveringssted for renseriet?

Åbningstider:
Der var generelt enighed om at prøve at holde meget åbent de første 14 dage, når Høkeren officielt har åbnet. F.eks. Fra kl. 8-18. På den måde kan butikspasserne notere, hvornår der er behov for at Høkeren er åben, hvornår der kommer kunder. Siden hen kan åbningstiden tilpasses. Denne øvelse kan gøres for vintersæson og sommersæson.
Der skal være udvidede åbningstider afhængigt af aktiviteter: Er der trollingkonkurrencer skal åbningstiden måske forlænges, rettes til, for fiskernes skyld.

Der skal være forskellige åbningstider afhængigt af sæsonen:
Sommer åbningstiden er måske hele dagen el. 8-11 og 16 -19 eller efter behov.
Vinter åbningstiden kunne hedde 8-10 og 16-18 eller 19 eller 15-18.

To ekspedienter per vagt blev nævnt som både hyggeligt og sikkert. Men man kan også tale med de enkelte vagter om, hvad der fungerer bedst for dem. Hvis nogen kun kan lide at arbejde sammen med andre, skal det selvfølgeligt tilgodeses.
Vagtplanlægning kommer til at foregå meget på Høkerens hjemmeside, hvor der vil være en kalenderfunktion. Kirsten er i første omgang bagstopper. Man kan diskutere, hvordan vagterne melder fra eller melder sig syge: skal de selv i første omgang prøve at finde en afløser, eller straks ringe til Kirsten.

Nøgleløsninger blev diskuteret. Priser på nøglekort skal indhentes. Finn foreslog at indmure en pengeboks. Men erfaringer fra andre steder mht. Penge og nøgler skal indhentes.

Kommunikation:

Hjemmeside: Det stod hurtigt klart, at Høkerens kommende hjemmeside bliver hjertet i meget af både ekstern og intern kommunikation.
Den skal indeholde kalenderfunktion, mulighed for at komme i kontakt med andre fra Høkeren og selvfølgelig nyt.

Email: Vi har nu mange emailadresser, men de skal behandles varsomt. Der var stor forskel i, hvor meget de forskellige medlemmer var interesserede i at høre fra Høkeren. Og især hvor ofte.
Indtil hjemmesiden er oppe at køre er Email den bedste kommunikationsvej. Men herefter skal man måske overveje at lade folk tilmelde sig nyhedsbrevene igen. Eller tilmelde sig specifikt hvad de vil høre om. Der er stor forskel på om med er menigt eller aktivt medlem.
Emails indtil videre har virket lidt tilfældige.
Der skal være en fælles afsender/redaktør, men indholdet skal målrettes.

Der var positiv indstilling fra flere side til at påtage sig lidt socialt ansvar ift. Naboer uden netadgang. F.eks. Give besked om arrangementer til en nabo uden net.
Men måske kan avisuddelerne i byen også være en mulighed for at kommunikerer med den gruppe. Det foreslog nogle af dem i hvert fald selv. Et meget fint tilbud! Nyhedsbreve kan også printes og deles ud med varerne.
Det blev foreslået at runddele prisliste med åbningstider og kontaktnumre.
Det skal undersøges om man kan sms’e til folk. Tilmelde og afmelde sig sms-ordning.

Else-Marie bliver tovholder på hjemmesidens indhold, men med andre administratorer også. Esben laver den. Olav kigger på analyse af, hvem der har net eller ej.