21. februar 2012, Laugsmøde

Laugsmøde i Høkeren tirsdag den 21. februar
kl. 19:00 hos Peter, Gavlegade 17

1. Høker-søndagen
a) Hvordan gik det?
b) Opsamling på de fire punkter
Else-Marie fremlægger sammenskrivning

2. Status og hvad nu
a) Byggeriet
b) Økonomien
c) Medlemshvervning
d) Hjemmeside

3. Provianten
Hvad kan vi lære af dem? Hvad kan vi bruge? Hvordan går vi videre?

4. Kommunikation og samarbejde
Skal vi prøve at bruge Google-konto som fælles platform?

5. Eventuelt

6. Næste møde

Der var afbud fra Pearl, Leif og lotte. Lise deltog fra vareindkøbsgruppen.

Ad 1) Der henvises til Else-Maries sammenskrivning (vedlægges her – se også på
hjemmesiden på https://aarsdalehoeker.dk/forums/topic/resutater-fra-hoker-sondag/.

Ad 2)
a) Vi satser på at kunne åbne butikken 1. maj.
b) Havnen har bidraget med 25.000,- – penge fra sensommerfest skulle være overført
nu.
c) Vi er oppe på 117 medlemmer nu. Ulla og Olov systematiserer adresseliste.
d) Hjemmeside – se www.aarsdalehoeker.dk – NU ER DEN DER!!

Ad 3) Vi skal opretholde kontakten med Provianten og meget gerne på studiebesøg
derovre.

Ad 4) Vi satser på at kunne bruge den nye hjemmeside til de kommunikationsbehov, der
er.

Ad 5) Vi skal have statusmøde omkring 1. april hvor vi planlægger den første måned hvor
butikken holder åben: Vareindkøb, åbningstider/vagtplan, arrangementer.

Ad 6) Næste møde er søndag den 18. marts hos Kirsten.

Referat: Peter Søndergaard