Billeder fra åbningen af Høkeren

I dag åbner vi!

Sådan her har det set ud, hvis man kom forbi Høkeren de seneste par uger:

Og det er nemlig lige, hvad vi gør: I dag åbner Høkeren – og alle er velkomne.

Vi har glædet os, og arbejdet hårdt, for at nå det hele. Så kom og fejr dagen med os.

Olav Elvang holder tale 14.15 og Finn Foxdal fortæller og det store arbejde med at få butikkens fysiske rammer på plads. Vi håber, vi ses!

 

 

11.april, laugsmøde referat

Laugsmøde i Høkeren onsdag den 11. april kl. 19:00 hos Lotte, Brugsebakken 6

1. Godkendelse af referat fra sidste laugsmøde

2. Siden sidst

3. Hjemmesiden – www.aarsdalehoeker.dk – Introduktion til hjemmesiden den 16. og 17. april – Vagtskema på hjemmesiden – Andre temaer, der skal være på siden

4. Åbningsfest den 28. april – Eventgruppens planer (Kalles mv.) – PR-virksomhed – Hvem skal inviteres – Vores sponsorer – Og hvad hvis det regner…

5. Varelager ved åbning – Hvilke varer skal være på hylderne når vi slår dørene op? (art – antal – pris) – Minimumsbeholdning og specialiteter – Indkøbsplan for den første måned

6. Pasningsplan for den første måned – åbningstider – vagtplan – opgaver på en vagt (rengøring mv.) – ”kursus” for butikspassere

7. Rengøringsplan for den første måned – butikken (dagligt og ugentligt) – toiletter og bad – rengøringsmidler mv.

8. Eventuelt

9. Næste møde

v. formand Olav Elvang Indenmarken 2 Årsdale

Ad 1) Referatet blev godkendt og underskrevet

Ad 2) Louise Stammer fra Teknik & Miljø har besigtiget byggeriet. Der er enkelte skønhedsfejl, men alle væsentlige ting er på plads og vi forventer en endelig godkendelse omkring den 20. april. Vi har fået et rigtig godt tilbud på en forsikringsordning fra Bornholms Brand, som vi tager imod. Med forsikringerne på plads tegner der sig et driftsbudget med ca. 20.000,- i årlige udgifter til EL(og varme), forsikring, internet-opkobling mv. Fødevarestyrelsens velsignelse er på plads bl.a. på grund af Jonas’ venlige mellemkomst.

Ad 3) Der laves opsamlingskursus senere for dem om ikke kan deltage den 16. og 17. april. Ting der skal huskes på hjemmesiden: – Vores ”sponsorer” (fonde mv.) skal hyldes – Vi vil gerne have et ”lukket område” for bestyrelsen – Der skal udstedes administrator-rettigheder til relevante personer – Vagtskemaet skal kun kunne rettes af særligt udvalgte

Ad 4) Planerne er ved at være på plads for en værdig åbningsfest den 28. april. Festen holdes fra kl. 14:00 til 18:00. Lejlighedsbevilling er på plads. Eventgruppen mødes lørdag for at lægge sidste hånd på planerne. Finn kontaktes mht. øl. Brainstorm om hvem vi skal huske at invitere: – Sponsorer/fonde (Olav laver liste) – Leverandører (Brugsen, Netto, Hallegård, Frennegård,) – Provianten, Kirstine Jørgensen – Teknik&Miljø, Bornholms Brand, Mattebjerg, – Håndværkergruppen, Borgerforeningen, Havnen Der indrykkes annoncer hvis der kommer tilsagn fra Realdania (udgiften indgår i ansøgning). Plakater, pressekontakt mv. varetages af Eventgruppen. Medierne inviteres til festen. Vi satser på at låne pavillon af Dorris, der kan tage det værste ved regnvejr. Finn spørges om lån af Købmandsgården hvis den er helt gal med vejret.

Ad 5) Indkøbsgruppen har udarbejdet minimumsliste over relevante dagligvarer. Lauget besluttede at give gruppen kompetence til at opbygge varelager for et beløb på max. 20.000,-. Olav kontakter Brugsen og Netto med henblik på konto/kort. Vi starter med et minimumsudvalg og satser på at udvide efterhånden som kundernes ønsker er klare. Der skal være liste i butikken hvor man kan skrive varer man synes butikken skal forhandle. Ved siden af dagligvarer satser vi på bornholmske specialiteter. Vi etablerer selv kontakt med producenter – andre muligheder er for kostbare for os. Der er indgået aftale med Frennegård/Pastariget, som leverer i kommission. Ligeledes kontakt med Hallegård. Mosteriet /Bertil og Svaneke Bryghus kontaktes. Vi satser på at man kan bestille fersk kød i butikken til levering på faste dage.

v. formand Olav Elvang Indenmarken 2 Årsdale

Der skal etableres ordning hvor man kan bestille ugeblade. Der laves checkliste for daglige opgaver for butikspasserne.

Ad 6) Olav og Leif laver bogføringsplan. Der indkaldes til møde for butikspasserne når kasseapparatet er på plads. Der udarbejdes check-liste for butiksvagter – rengøring mv. Butikspaserne laver plan for åbningstiderne i den første m¨ned.

Ad 7) Vi påtager os fremover rengøring af toiletterne på havnen. Pedellerne består af Lotte, Torben, Tore og Lars. Gruppen tager sig af ude-områderne og toiletterne – selve butikken klares af butikspasserne.

Ad 8) Anette udarbejder visitkort for Høkeren – bruger Gunnars skilt som gennemgående logo. Olav checker prismærkningsmaskine, Som udgangspunkt tager vi omkring 15% avance – vurderes igen efter 3 måneder. Olav checker mulighed for fastmontoret boks i butikken til at opbevare dagens omsætning (måske kan Verner smede en?).

Ad 9) Næste møde i Lauget er lørdag den 21. april kl.11:00 hos Ulla.

Referat: Peter Søndergaard

Mini-kursus i Høkerens nye hjemmeside

Kom til mini-kursus i Høkerens nye hjemmeside. Lær, hvordan du bruger forummet, kalenderfunktionen, kommenterer, uploader billeder eller opretter nye emner.

Esben og Else-Marie åbner døren i Urmarken 7. Det sker

Mandag d.16.april & tirsdag d. 17.april

Kl. 19-21

Vi laver en kande kaffe, interesserede medbringer lidt guf.

Tilmelding nødvendigt på: sortsnak@gmail.com

18.marts 2012, Laugsmøde

Laugsmøde i Høkeren søndag den 18. marts
kl. 19:00 hos Kirsten, Strandvejen 21

1. Orientering
– Byggeriet
– Nøglesystem
– Forsikring
– Økonomi

2. Status fra
– Indkøbsgruppen
– Butikspasserne
– Eventgruppen
– Pedellerne

3. Arrangementer den nærmeste tid
– Introduktion til hjemmeside
– Kursus for butikspassere
– Åbningsfest!!!

4. Frem til åbningen 1. maj
– Udenomsområdet
– Opbygning af varelager
– Midlertidig borgerservice-station
– Festen

5. Eventuelt

Alle møder afsluttes med at drøfte hvad der skal kommunikeres ud til resten af byen.

Byggeriet skrider fint frem, men vi mangler fortsat bygge/ibrugtagningstilladelse. Tilladelser
forudsætning for åbning – og for udbetaling af bevilgede fondsmidler.
Olav snakker med Finn om hvornår vi kan vente besøg/inspektion.

Der skal offentlighed omkring vores sponsorer.

Nøgler er bestilt.

Forsikringer skønnes at ville koste ca. 6000,- årligt – Brand, tyveri, frys, erhverv, ansvar.

”Høkeren”

v. formand Olav Elvang
Indenmarken 2
Årsdale

Der er ansøgt om i alt kr. 311.000,- hos RealDania.

Indkøbsgruppen holder møde med Jonas og BC Catering i den kommende uge.

Der skal afklares forholdet mellem økologi og ikke økologi.

Indkøbskort til Netto – hvem kan hvad?

Vi overvejer at bruge BC Catering, Netto, Henrik Dich (Bornholmske specialiteter) og
Dagrofa.

Fødevarekontrollen skal på banen inden vi åbner.

Vi starter ”nedefra” med et minimum af varer og antal af enkelte varer og bygger op ud fra
omsætning/behov.
Indkøbsgruppen laver overslag over nødvendigt lager/indkøb.

Vi fastholder lørdag den 28. april som åbningsdag – ”nu venter vi kun på kommunen”
Der skal være fest med musik (Kalles Årsdaleband), røget sild, øl, snacks og
skumbananer til de mindste.

Butikspasserne holder møde fredag den 23. marts kl. 16:00. Der må meget gerne komme
flere passere til.
Vagtskema skal på nettet så man kan se hvornår der mangler.
Passerne skal aftale hvornår der kan holdes kursus for butikspassere.

Eventgruppen har holdt møde og bl.a. aftalt at hvert projekt skal have sin tovholder.

Pedellerne mødes snart – Torben, Lars og Lotte samt Tore som er anlægsgartner og kan
være til stor hjælp med udenomsarealerne.

Olav aftaler med Esben hvornår der kan arrangeres introduktion til brug af den nye
hjemmeside – www.aarsdalehoker.dk.
Alle grupper opfordres til at lægge referater osv. ind på siden under Fora.

Ulla og Olav sørger for at også udhængsskabet holdes ajour.

Vi takker mange gange for donation fra Jens af et stk. bærbar PC’er som vi kan bruge til at
starte Borgerservice-funktionen op med.

”Høkeren”

v. formand Olav Elvang
Indenmarken 2
Årsdale

Olav og Lise sørger for visitkort, der kan spredes som reklame for Høkeren.

Vi skal behandle budgetoverslag på kommende møde – husk detaljer som sæbe, poser
osv.

Ny runde medlemshvervning sættes i gang efter åbningen.

Næste møde i lauget: Onsdag den 11. april kl. 19:00 hos Lotte (Brugsebakken 6).

Referat: Peter Søndergaard

Første nyhedsbrev er klart

Det første nyhedsbrev, Høkernyt, er nu online.

Det kan læses her

I Høkernyt kan du læse nyt fra formanden, om vores snarlige åbning, om arbejdet i grupperne og om, hvornår du kan få et minikursus i brugen af vores nye hjemmeside.

14. marts 2012 møde Butikspassergruppen

TIL STEDE VAR NANA, CHRISTINA, JØRGEN, MARGIT, KENN OLE, SUSANNE, KIRSTEN SKOVGÅRD, LISE, OLAV, KIRSTEN WARBURG, JØRGEN, HANNY, JOAN, LOTTE OG GITTE.

1) VAGTPLANER. OLAV ORIENTEREDE.
DET BLEV BESLUTTET AT FÅ EN EN LIILLE GRUPPE AF TILKALDEVIKARER.
HVEM SKAL SAMLE TRÅDENE VED SYGDOM? VI BLEV ENIGE OM, AT DET VIL VÆRE EN GOD IDE AT FÅ EN “VAGTCHEF”, EN ROLLE DER EVT. KAN GÅ PÅ SKIFT. KIRSTEN SKOVGÅRD  BLEV UDNÆVNT TIL VAGTCHEF I FØRSTE OMGANG. DER BLEV NEDSAT EN LILLE GRUPPE SOM FORUDEN KIRSTEN SKOVGÅRD BESTÅR AF SUSANNE OG JOAN, DER SKAL ARBEJDE VIDERE MED VAGTPLANERNE.
2) PENGE. DER BLIVER LAVET EN LILLE BOX I BUTIKKEN, HVOR PENGENE SKAL LÆGGES.
3) KASSEAPPARAT. VI FÅR KASSEAPPARAT OG DANKORT. HANNY LAVER RETNINGSLINIER FOR BETJENING AF KASSEAPPARAT.
FORUD FOR ÅBNINGEN AF HØKEREN FÅR BUTIKSPASSERNE ET LILLE KURSUS I KASSEBETJENING.
4) NØGLER. DER ER BESTILT NØGLER.
5) DER ER BESTILT TELEFON.
ÅBNINGSTIDER. ÅBNINGSTIDERNE HÆNGER JO SAMMEN MED HVOR MANGE BUTIKSPASSERE VI HAR, OG HVOR MEGET HVER ISÆR ØNSKER AT GIVE AF ARBEJDESKRAFT. DET ER DER IKKE LAVET EN UNDERSØGELSE AF, HVORFOR DER GIK EN ET SEDDEL RUNDT BLANDT MØDEDELTAGERNE, HVOR HVER ISÆR KUNNE SKRIVE SIG PÅ.
 DET BLEV OGSÅ NÆVNT, AT VI KAN FÅ BRUG FOR, AT SØGE INTERESSEREDE BUTIKSPASSERE VED RUNDSENDING PÅ MAILLISTEN.
6) MØDER. DET BLEV BESLUTTET AT MØDES HOS LISE OG OLAV DEN 12/4 2012 KL. 16.
EVT.  DET BLEV BESLUTTET, AT HANNY LAVE EN LISTE TIL BUTIKSPASSERNE, OM DEN DAGLIGE PASNING AF BUTIKKEN ANG. PENGEOPBEVARING, VAREBESTILLING ETC. DER BLEV OGSÅ TALT OM AT DET VIL VÆRE HENSIGTSMÆSSIGT AT FÅ EN MEDDELELSESBOG TIL BRUG FOR BUTIKSPASSERNE.
HANNY GÅR MED I INDKØBSGRUPPEN.

Høkeren åbner dørene d. 28.april 2012

Kære alle!

Efter en masse hårdt arbejde er Høkeren nu endelig ved at være finpudset nok til at slå dørene op og byde velkommen indenfor.

Det sker lørdag d. 28.april 2012 kl. 13.00.

Det er en festdag! Derfor spiller Kalle Brandt m.fl. god musik, der vil være gratis is og skumfiduser til at riste til børnene, og en pølse og en øl til de voksne.

Så kom og fejr vores nye Høker!

21. februar 2012, Laugsmøde

Laugsmøde i Høkeren tirsdag den 21. februar
kl. 19:00 hos Peter, Gavlegade 17

1. Høker-søndagen
a) Hvordan gik det?
b) Opsamling på de fire punkter
Else-Marie fremlægger sammenskrivning

2. Status og hvad nu
a) Byggeriet
b) Økonomien
c) Medlemshvervning
d) Hjemmeside

3. Provianten
Hvad kan vi lære af dem? Hvad kan vi bruge? Hvordan går vi videre?

4. Kommunikation og samarbejde
Skal vi prøve at bruge Google-konto som fælles platform?

5. Eventuelt

6. Næste møde

Der var afbud fra Pearl, Leif og lotte. Lise deltog fra vareindkøbsgruppen.

Ad 1) Der henvises til Else-Maries sammenskrivning (vedlægges her – se også på
hjemmesiden på https://aarsdalehoeker.dk/forums/topic/resutater-fra-hoker-sondag/.

Ad 2)
a) Vi satser på at kunne åbne butikken 1. maj.
b) Havnen har bidraget med 25.000,- – penge fra sensommerfest skulle være overført
nu.
c) Vi er oppe på 117 medlemmer nu. Ulla og Olov systematiserer adresseliste.
d) Hjemmeside – se www.aarsdalehoeker.dk – NU ER DEN DER!!

Ad 3) Vi skal opretholde kontakten med Provianten og meget gerne på studiebesøg
derovre.

Ad 4) Vi satser på at kunne bruge den nye hjemmeside til de kommunikationsbehov, der
er.

Ad 5) Vi skal have statusmøde omkring 1. april hvor vi planlægger den første måned hvor
butikken holder åben: Vareindkøb, åbningstider/vagtplan, arrangementer.

Ad 6) Næste møde er søndag den 18. marts hos Kirsten.

Referat: Peter Søndergaard

5.februar 2012, Høkersøndag

Erfaringer fra Høker-søndagen:

Det sociale omkring Høkeren:
Idéer til aktiviteter, der kan skabe liv omkring Høkeren:

Kræmmermarkeder, enten i grupper eller enkeltvis. Gratis at have en bod ,da det vil skabe liv og handel omkring Høkeren. Kan foregå alle dage,f olk kan bare stille op, men må selv sørge for et reklamere.

Aktive søndage: Hveranden søndag eftermiddag foregår der altid at eller andet. Det kan være plantebytte dage, frisøren kommer til Høkeren, tøjbytte-dag, musikarrangementer med tændt grill om aftenen, loppemarked etc. Alt foregår mens Høkeren har åbent. Hvis det er et arrangement med mulighed for overskud/udbytte, får Høkeren en del af overskuddet . P.R. Gruppen sørger for at formidle oplysning om aktiviteten en uge før.

Alle der får en god ide om et eller andet ,der kan foregå,”ringer” til Event, som får sat det på skinner og giver det videre til P.R.

Andre input:
P.C. i Høkeren er en god ide, vil kunne bruges til en form for Borgerservice og meget andet.
Ekstra udhængsskab med lås til salg af finere ting, folk gerne vil donere til Høkeren.
Loppevogn udenfor Høkeren, hvor alle kan sætte ting, som de vil give Høkeren. Der skal være en fastskruet pengekasse på vognen som tømmes og åbnes hver dag(står åben om natten).
Aviser i butikken: Inde i butikken skal der være aviser af forskellig slags. Indimellem kan man få gratis abonnementer 3 mdr. af gangen, så kan vi få lidt afveksling. Men Tidende skal altid være der. Hvis man har blade, som kan ligge i Høkeren til gavn for andre borgere, så læg dem derned. De er gode at kikke i mens, man får sig en kop kaffe. Turistbrochurer og forslag til gode vandreture bør ligge fremme i butikken.

Vareindkøbsgruppen:

Hvad skal der sælges i Høkeren?
– langtidsholdbare varer, Konserves
– tørre varer (gryn-pasta-osv)
– friske frugter og grøntsager (evt. af overskud af Årsdaleboernes haver) efter årstiden.
– frossen grønt, kødvarer, bake-off brød,frosne kyllinger
Stort set en hel del af de varer, som deltagerne kunne læse om i vareindkøbsgruppens forslag/liste,som blev lagt frem ved bordet.

Andre pointer:
Der er stor ønske om at kunne handle med Bornholmske varer, og gerne også med økologiske varer, dog skal valgmuligheden mellem at købe økologisk/ ikke økologisk være tilstede.
Mht. til bornholmske varer kom der forslag om ”Hallegård”, som evt
kunne levere og selv stå for kontrol af forfaldsdato / opfyldning af nye varer.
Samme løsning kunne undersøges for f.eks. Lehnsgård, Valsemøllen m.fl.
Mulighed for at tage større partier hjem af slagtilbud ude i byen ønskes.
Mulighed for bestilling af varer, hvis det ønskede ikke forefindes i på varehylden ønskes.

Der er stort set enighed om, at vareudbuddet ved åbningen af Høkeren ikke skal være for omfattende / ikke for mange af de enkelte slags varer – Ambitionsniveauet skal holdes lavt i starten,
det kan justeres efter behov/efterspørgsel.
Vareindkøbsgruppen skal til finde ud af, hvor varerne handles ind, lave forespørgsel om evt. engrossalg ( F.eks. Nærkøb el. Dagrofa.)
Spørge leverandører om sponsorater af varer til opstarten.

Andre funktioner som Høkeren kan stå for:
Indleveringssted for renseriet?

Åbningstider:
Der var generelt enighed om at prøve at holde meget åbent de første 14 dage, når Høkeren officielt har åbnet. F.eks. Fra kl. 8-18. På den måde kan butikspasserne notere, hvornår der er behov for at Høkeren er åben, hvornår der kommer kunder. Siden hen kan åbningstiden tilpasses. Denne øvelse kan gøres for vintersæson og sommersæson.
Der skal være udvidede åbningstider afhængigt af aktiviteter: Er der trollingkonkurrencer skal åbningstiden måske forlænges, rettes til, for fiskernes skyld.

Der skal være forskellige åbningstider afhængigt af sæsonen:
Sommer åbningstiden er måske hele dagen el. 8-11 og 16 -19 eller efter behov.
Vinter åbningstiden kunne hedde 8-10 og 16-18 eller 19 eller 15-18.

To ekspedienter per vagt blev nævnt som både hyggeligt og sikkert. Men man kan også tale med de enkelte vagter om, hvad der fungerer bedst for dem. Hvis nogen kun kan lide at arbejde sammen med andre, skal det selvfølgeligt tilgodeses.
Vagtplanlægning kommer til at foregå meget på Høkerens hjemmeside, hvor der vil være en kalenderfunktion. Kirsten er i første omgang bagstopper. Man kan diskutere, hvordan vagterne melder fra eller melder sig syge: skal de selv i første omgang prøve at finde en afløser, eller straks ringe til Kirsten.

Nøgleløsninger blev diskuteret. Priser på nøglekort skal indhentes. Finn foreslog at indmure en pengeboks. Men erfaringer fra andre steder mht. Penge og nøgler skal indhentes.

Kommunikation:

Hjemmeside: Det stod hurtigt klart, at Høkerens kommende hjemmeside bliver hjertet i meget af både ekstern og intern kommunikation.
Den skal indeholde kalenderfunktion, mulighed for at komme i kontakt med andre fra Høkeren og selvfølgelig nyt.

Email: Vi har nu mange emailadresser, men de skal behandles varsomt. Der var stor forskel i, hvor meget de forskellige medlemmer var interesserede i at høre fra Høkeren. Og især hvor ofte.
Indtil hjemmesiden er oppe at køre er Email den bedste kommunikationsvej. Men herefter skal man måske overveje at lade folk tilmelde sig nyhedsbrevene igen. Eller tilmelde sig specifikt hvad de vil høre om. Der er stor forskel på om med er menigt eller aktivt medlem.
Emails indtil videre har virket lidt tilfældige.
Der skal være en fælles afsender/redaktør, men indholdet skal målrettes.

Der var positiv indstilling fra flere side til at påtage sig lidt socialt ansvar ift. Naboer uden netadgang. F.eks. Give besked om arrangementer til en nabo uden net.
Men måske kan avisuddelerne i byen også være en mulighed for at kommunikerer med den gruppe. Det foreslog nogle af dem i hvert fald selv. Et meget fint tilbud! Nyhedsbreve kan også printes og deles ud med varerne.
Det blev foreslået at runddele prisliste med åbningstider og kontaktnumre.
Det skal undersøges om man kan sms’e til folk. Tilmelde og afmelde sig sms-ordning.

Else-Marie bliver tovholder på hjemmesidens indhold, men med andre administratorer også. Esben laver den. Olav kigger på analyse af, hvem der har net eller ej.

21.november 2011, Laugsmøde

Laugsmøde i Høkeren tirsdag den 21. november 2011
kl. 19:00 hos Olav, Indenmarken 2

Dagsorden var som følger:

1. Godkendelse af referat fra laugsmøde den 27. september

2. Kommentarer til generalforsamlingen den 31. oktober

3. Konstituering af lauget

4. Siden sidst
a) Olav og Leif
1. byggesagen herunder startlån til butik
2. oplæg om spilleregler for de enkelte grupper
3. medlemskartotek
b) Eventsgruppen
c) Butikspasserne
d) Pedellerne
e) Indkøbsgruppen

5. Workshop i slutningen af januar
Fastsættelse af dato og rammer for arrangementet.
Detaljerne overlades til udvalg.

6. Eventuelt

7. Næste møde

Der var afbud fra Else-Marie, som til gengæld havde sendt mail med diverse input omkring workshoppen.

Ad 1) Referat af sidste laugsmøde blev godkendt og underskrevet.

Ad 2) Enighed om at vi havde haft en fin generalforsamling.
Vi har fortsat et par udeståender som ikke er endeligt afklaret, herunder status for de 40.000,- i budgettet som modsvares af egen arbejdskraft (400 timer) og en holdbar mellemfinansiering i forhold til udløsning af fondsmidler.
Det blev understreget at indsendelse af byggeansøgning haster. Der burde nu være tilstrækkelig klarhed til at dette kan sættes i værk. Finn F. + Mattebjerg er ansvarlige.
I forhold til valget til lauget kan det være et problem at alle er på valg hver gang – hensyn til kontinuitet. Dette er bestemt i vedtægterne og en ændring kræver således vedtægtsændring på næste års generalforsamling.

Ad 3) Lauget er konstitueret med Olav som formand (generalforsamlingsvalgt sådan), Leif som kassserer og Peter som sekretær.

Ad 4) Det blev understreget at alle grupper i lauget er åbne for alle interesserede. Problemet er som i andre sager at kun de involverede ved hvad der foregår og hvor og hvornår gruppen mødes.

Det blev besluttet at den kommende workshop skal bruges til at få fastlagt kommissorier for de enkelte gruppers arbejde samt en samlet holdning til hvordan informationer kommunikeres til andre interesserede.

Ad 5) Det blev besluttet at der skal være følgende oplæg til workshoppen:
1. Varesortiment / Indkøbsgruppen
2. Åbningstider / Butikspasserne
3. Det sociale omkring butikken / Eventgruppen
4. Kommunikation / Else-Marie

Hver af de fire emner får sit ”bord”. En ansvarlig udpeget af den respektive baggrundsgruppe er ”bordformand” og står for at føre debatten videre og fremsætte det samlede resultat for plenum.

Workshoppen afvikles så alle deltagere kommer til at sidde ved alle fire borde. Der mingles ved bordskift så man ikke sidder sammen med de samme hele dagen. Vi regner med ca. 45 minutter ved hvert bord.

Workshoppen afholdes søndag den 5. februar kl. 13:00 til 17:00 i Borgerhuset. Efter selve mødet spiser vi sammen – alle deltagere medtager en ret. Lotte og Kirsten står for praktisk i forbindelse med spisning, herunder drikkevarer.

Vi holder forberedelsesmøde onsdag den 18. januar kl. 19:00 hos Lotte, Brugsebakken 6.

Indbydelse skal ud til hele byen senest den 15. januar.

Ad 6) Intet

Ad 7) Holdes sammen med forberedelse af workshop den 18. januar

4.november 2011, ordinær generalforsamling

Referat og årsberetning fra Høkerens ordinære generalforsamling mandag den 31.oktober 2011 i Aarsdalehuset.

Dagsordenen var ifølge vedtægterne som følger:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Laugets beretning og vision for den kommende periode
5. Godkendelse af regnskab
6. Forelæggelse af budget til godkendelse
7. Indkomne forslag
a) Forslag fra bestyrelsen om afholdelse af workshop i slutningen af januar om de vigtigste spørgsmål i forbindelse med opstart af Høkeren. Heldagsmøde med afsluttende spisning.
8. Valg af formand
9. Valg af øvrige laugsmedlemmer
10. Valg af revisorer
11. Evt.

Olav bød velkommen til de mange der var mødt op ca. et halvt hundred stykker. Foreningen har 91 medlemmer. Så opbakningen til projekt Høkeren må siges at være stor.
Ad 1+2) Peter blev valgt til ordstyrer og Lise til referent.
Ad 3) Olsen + Joan valgtes som stemmetællere
Ad 4) Formandsberetning. Den tog udgangspunkt i det maleri Gunnar Breiding har lavet. En fantastisk levendegørelse af, hvad drømmen om Høkeren indeholder. Drømmen er jo i tæt samarbejde med Aarsdale Borgerforening at medvirke til Aarsdales trivsel og overlevelse. Centralisering på Bornholm og i det ganske land er jo voldsom. Så voldsom at den truer mange mindre samfund på livet.
Høkeren er foreningens navn. Foreningsvedtægten er udarbejdet sammen med advokat. Medlemsskab koster 50 kr. pr næse.Foreningens midler vil ved opløsning overføres til Aarsdale Borgerforening.
Lauget er bestyrelsen. Laugets opgave er at varetage ledelsen af foreningen.Laugets medlemmer vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen. Formand og revisor vælges ligeledes på generalforsamlingen. Genvalg er mulig.
I bestyrelsen sidder Doris Espersen,Kirsten Warburg,Leif Christensen(kasserer),Lotte Andersen,Olav Elvang(formand),Peter Søndergård(sekretær)og Ulla Højrup. Alle lod sig genvælge.
Formålet med projektet er at få skabt et naturligt samlingssted på havnen i Aarsdale. Butikken vil styrke det sociale samvær i byen og i det hele taget give liv til havnen. Faciliteterne vil kunne betjene det stigende antal lystsejlere, trollingfiskere, dykkere og roere, der bruger havnen.
Hvad er der sket?
Budget er opstillet. Det viser at der skal et samlet beløb på 413.080kr.til etablering af rummet.
Finansieringsplan er opstillet.
LAG Bornholm 206.540kr.
Lokale &Anlægs Fonden 103.000kr.
Sparekassen Bornholms Fond 25.000kr.
Græsrodsfonden 3.000kr.
I alt 337.540kr.
Der er budgetteret med 413.000kr. Dvs. der mangler 75.460kr.
Byggetilladelser er ved at være klar. Aarsdale Havn stiller en del af lagerbygningen gratis til rådighed. Teknik og miljø er spurgt til råds.
Loppemarkedet blev en god start for Høkeren, som blev afholdt i bygningen og på pladsen med de fine blomsterkasser. I silende regn gav dette tiltag 11.000kr. netto. Fantastisk stemning. Folk valfartede til fra hele øen.
Forsikringstilbud er indhentet.Lauget har overvejet varelager.Lauget har overvejet dagligdagen. Blomsterkasser er stillet op.Konto er oprettet i Danske Bank med status som forening.
Vedr. fremtid blev følgende fremhævet: Den manglende sum skal skaffes. Det kan blive nødvendigt at få nedsat en gruppe, der har det til opgave, da Olav er ved at løbe tør for inspiration.Bestyrelsen stiller endvidere forslag om at gennemføre en heldags workshop i januar for medlemmer af foreningen, hvor Høkerens muligheder bliver endevendt, herunder at skaffe kapital til oprettelse af varelager m.m.. Planen er, at byggeriet skal være afsluttet 1.april.2012.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Ad 5) Efter aflæggelsen af beretning redegør Leif for regnskabet. Foreningen har pt. stående 14.049kr. på en konto oprettet i Danske Bank. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Ad 6) Budgettet fremgik af formandens beretning – finansieringsgrundlag for ombygning. Budget blev enstemmigt godkendt.
Ad 7) Bestyrelsens forslag blev vedtaget med applaus og alle gav udtryk for at ville deltage i den foreslåede workshop. Flere indlæg vedr. butikkens indretning og drift blev henvist til denne sammenhæng. Der var enighed om at deltagerne selv dækker alle udgifter – pengene skal bruges til Høkeren!
Ad 8+9) Formand og bestyrelse blev alle valgt for en ny periode uden modkandidater.
Ad 10) Claus og Susanne genvalgtes som revisorer uden modkandidater
Ad 11) Blev hurtigt afslutte og så gik snakken ellers i gang for alvor da dagsordenen var udtømt.

Dirigenten takkede alle deltagere for udvist god ro og orden og generalforsamlingen afsluttedes.

Referat: Lise Elvang

27.september 2011, Laugsmøde

Laugsmøde i Høkeren tirsdag den 27 september 2011
kl. 19:00 hos Olav, Indenmarken 2

1. Godkendelse af referat fra laugsmøde den 10. maj

2. Siden sidst
a) Olav
b) Eventsgruppen
c) Butikspasserne
d) Pedellerne
e) Indkøbsgruppen

3. Byggetilladelse og byggeplaner
Forslag om at vi stiler efter at starte ombygning 1.1.2012 og være klar til åbning 1.4.2012

4. Indkaldelse til Generalforsamling i Foreningen Høkeren mandag den 31.10.2011
Generalforsamling skal indkaldes til afholdelse inden udgangen af oktober måned.
Indkaldes med mindst 4 ugers varsel.
Forslag der skal behandles skal være formanden i hænde senest to uger før.
Kun medlemmer, der har betalt er stemmeberettigede – vi inviterer hele byen og man skal betale kontingent ved indgangen.

5. Forberedelse af generalforsamling
Kandidater til den nye bestyrelse – dirigent – referent – regnskab og budget

6. Eventuelt

7. Næste møde
Vi skal nok sætte tid af til et møde når vi ved om der er indkomne forslag til generalforsamlingen

Ad 1) Referatet blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende laugsmedlemmer.

Ad 2) Olav redegjorde for status omkring støtte og fondsmidler.
Tilsagn som foreligger i dag: LAG 206.540,- – Lokale og Anlægsfonden 103.000,-
– Sparekassen Bornholms Fond 25.000,- og Græsrodsfonden 3.000,-. Tilsagnene
udgør således i alt kr. 337.540,- ud af et samlet budget for ombygning på 413.000,-.
Vi mangler således at få finansieret de sidste 75.460,-
Der er fortsat ansøgninger ude hos
Bornholms Brand, Tipsmidlerne og Bikubens fond. Herudover vil Olav snakke med
Havnen og Borgerforeningen om forskellige muligheder for medfinansiering.
Vi har fået bankkonto i DanskeBank, reg.nr. 6961 og konto nr. 10946271. Vi har
ligeledes adgang til at benytte døgnboks, når den tid kommer.
Konto er oprettet i Olavs navn og det kontante indestående er pt. 14.000,- som
primært kommer fra sommerens loppamarked og er tiltænkt opbygning af varelager.
Forsikring er tegnet i Bornholms Brand.
Olav arbejder på at løse problematikken med mellemfinansiering i en forhandling
med bl.a. leverandører og Havnen.

Ulla fra Eventgruppen har planer om at brug årets julemarked til at rejse penge til
Høkeren. Gruppen vil godt have flere aktive med og har som sin næste aktivitet fået
Kirstine fra Svanekes gamle Købmand til at komme på sang- og fortælleaftenen den
16.11. for at fortælle om hendes erfaringer med at drive butik.

Kirsten fra Butikspasserne fortalte at gruppen venter med at mødes til tiden for
butikkens åbning nærmer sig, men rejste samtidig e par problemer, vi skal forholde
os til: Skal vi have en telefon og mulighed for at de gamle kan få bragt varerne ud?
Hvordan skal åbningstiderne være? Hvordan organisere vi det med nøgler?

Lotte fra Pedellerne vil godt have flere folk med så hun ikke skal stå for det hele
selv.

Dorris fra Indkøberne fremlagde liste med forslag til vareudbud. Der foreligger
således nu flere udbyggede forslag til vareudbud, der kan snakkes ud fra.

Else Marie redegjorde for at det var svært at lave effektiv kommunikation udadtil
hvis man ikke fik at vide hvad der foregik – f.eks. at loppemarked fortsatte dagen
efter eller at Kalle spillede på havnen. Problemet et velkendt af alle og skal tages op
på den kommende workshop – se nedenfor. Her og nu sørger Kirsten for at der
bliver hængt et udhængsskab op på bygningen på havnen.
Vores hjemmeside har stået lidt i bero, men der satses på at den går i luften når
butikken åbner 1.4.2012.
Else Marie arbejder videre på Pengometeret.
Der skal laves dør-til-dør salg af medlemskort til Høkeren – Susanne Månsson, Ulla
og Margit har foreløbig meldt sig som sælgere.

Lise snakker med Gunnar om at lave tegning af hvordan Høkeren kommer til at se
ud, når den er færdig.

På baggrund af referatet fra grupperne foreslog Peter at vi på generalforsamlingen
fremlægger forslag om at afholde en Workshop for alle interesserede for at drøfte de
større linjer omkring de vigtigste spørgsmål såsom: Kommunikation indadtil og
udadtil, vareudbud, åbningstider, indretning, sociale arrangementer mv.
Lauget erklærede sin støtte til forslaget og det forelægges for generalforsamlingen
den 31. oktober. Workshoppen afholdes lørdag i slutningen af januar og slutter af
med fælles spisning.

Ad 3) Der er enighed om at vi stiler efter at starte byggeri 1.1.2012 og åbne butikken
1.4.2012. Olav drøfter byggeansøgning med Finn, der er byggemester og
nødvendig sikkerhed for de stadigt manglende penge samt mellemfinansiering med
de berørte parter.

Ad 4) Årets generalforsamling afholdes 31. oktober i overensstemmelse med vedtægterne.
Indkaldes i aktivitetskalenderen, pr. mail til alle vi har mail-adresser til samt ved
uddeling til samtlige husstande.
Fremover skal indkaldelser fremsendes pr. brev til medlemmer, der ikke har e-mail.

Bestyrelsen mødes kl. 17:00 i Borgerhuset den 31. oktober og drøfter evt.
indkomne forslag samt de praktiske detaljer.

Lotte sørger for øl og vand til generalforsamlingen.

Kirsten og Ulla hjælper Leif med salg af medlemskort til dem som møder frem.

Else Marie og Olav hjælpes ad med at lave en levende form for præsentation af
beretningen, herunder præsentation af tegninger over byggeriet mv.

Ad 5) Else Marie melder sig som dirigent, Peter som referent. Leif og Olav præsenterer
regnskab og budget. Regnskab skal påtegnes af intern revisor og underskrives
inden generalforsamlingen.

Ad 6) Olav undersøger mulighed for støtte fra Iværksætterpuljen under Businesscenter
Bornholm.

Ad 7) Vi mødes kl. 17:00 den 31. oktober i Borgerhuset.

Referat: Peter

10. maj 2011, Laugsmøde

Laugsmøde i Høkeren tirsdag den 10 maj 2011
hos Ulla Højrup, Gaden 6

1. Godkendelse af referat fra laugsmøde den 28. marts
– Enstemmigt godkendt

2. Siden sidst
a) Olav
b) Leif
– Nordea ikke særlig samarbejdsvillige
– Problem med at lægge penge ud fra regninger skal betales til fondene slipper midlerne
c) Eventsgruppen
Arbejder på at rejse penge til varelager:
– arbejdsdag grundlovsdag med at fremstille blomsterkasser m.v.
– Loppeparked den 15.7.
– fremstilling af et ”Pengometer”
– Hjemmeside for Høkeren klar i starten af august
d) Butikspasserne
e) Pedellerne
Lotte checker med Svend Erik om hvem der har ansvar for toiletterne
f) Indkøbsgruppen
Er nede på tre medlemmer. Pearl er suppleant.
Dorris har lavet forslag til varesortiment

3. Byggetilladelse og byggeplaner
Forberedelserne til at søge byggetilladelse er gjort.
der er enighed om at der skal laves rampe a.h.t. handicappede, men ikke en større træ-terrasse.
Inventar er ikke med i det budget der er søgt penge til – hold øje med brugt.
Kirsten, Ulla, Lise og Lotte laver forslag til inventar. Husk der skal være let at gøre rent!

4. Forsikring – almindelig samt særlig forsikring for ansatte og laugsmedlemmer
Olav snakker med Anne Lise Foxdal om sagen.

5. Bankkonto og kreditmuligheder
Leif og Lise skal lave forslag til medlemskort.
Olav opretter bank konto – kontonummer skal oplyses på hjemmesiden.
Susanne Månsson vil gerne sælge medlemskort.

6. Særligt regnskab mv. for butikken?
Der er krav om der i regnskabet fremgår salg fordelt på kategorier af varer

7. Fonde mv.
Sparekassen Bornholms fond og Nordea har sagt Nej. Olav ser på nye kandidater at søge hos.
Vi skal snakke om sponsorer på et tidspunkt.

8. Told og Skat – Informationsmøde / servicebesøg, hvem deltager?
Mødet har været holdt med godt udbytte.

9. Inddragelse af byen
a) Tegning af medlemskaber
b) Forhåndskøb
– afventer at butikken bliver til noget. Det samme med udstedelse af gavekort.
c) Klistermærker / streamers med støtte
d) Salg af evighedskalender

10. Varesortiment – hvordan kommer vi videre
Varesortiment skal op igen næste gang. Enighed om at vi køber alt ”det kedelige” i Netto (Pearl udnersøger Netto) og så koncentrerer os om det sjove. Der skal være Bornholmske varer – og varer med en god historie.
Der skal være en tavle i butikken med forslag og Ris og Ros

11. Checkliste for butiksvagter
12. Åbningstider
13. Kommunikation / information mellem laugsmøderne

14. Informationsmøde med Svaneke Købmanden
Ulla arrangerer møde og sender indkaldelse ud.

15. Det videre arbejde
16. Eventuelt
17. Næste møde

Referat: Peter Søndergaard

28.marts 2011 Laugsmøde

Referat af
Laugsmøde i Høkeren mandag den 28. marts 2011

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra stiftende generalforsamling i Høkeren
2. Konstituering
3. Byggetilladelse
4. Forsikring – inklusive ansvarsforsikring for laugsmedlemmer
5. Ansøgning om status som forening
6. Bankkonto
7. Told og Skat
8. Det videre arbejde
9. Eventuelt
10. Næste møde

Ad 1)
Referat af den stiftende generalforsamling og de gennemskrevne vedtægter for Høkeren blev godkendt uden bemærkning og underskrevet af lavets medlemmer.

Ad 2)
Lauget konstituerede sig som anbefalet af den stiftende genralforsamling. Olav Elvang er formand, Peter Søndergaard sekretær, Leif Christensen kasserer. Medlemmer af lauget som repræsentanter for arbejdsgrupperne er: Ulla Højrup fra events og PR, Kirsten Warburg fra butikspasserne, Lotte Andersen fra pedellerne og Doris Espersen fra indkøbsgruppen.
Hver arbejdsgruppe har mulighed for at sende endnu et medlem til laugsmøderne. Disse deltager med tale- men uden stemmeret.
Alle møder afsluttes med at drøfte hvad der skal kommunikeres ud til resten af byen.
Alle referater mv. er tilgængelige for alle medlemmer og øvrige interesserede. Referater offentliggøres på den kommende hjemmeside for Årsdale, når den er klar til brug.

Ad 3)
Fin Foxdal har tilbudt sig som byggeleder – enstemnigt tiltrådt.
Fin og Olav opsøger sammen Teknik & Miljø for at forberede byggetilladelse

Ad 4)
Der skal tenes forsikring for områderne: Ansvarsforsikring for lavet, almindelig forsikring vedr. bygning, brand og tyveri, forsikring for ”ansatte”.

Ad 5)
Olav indsender nødvendige papirer med henblik på registrering som forening.

Ad 6) Leif tager en snak med de lokale banker Nordea og Den Danske Bank for at afklare mulighederne. Det vedrører både forrentning af midler, mulighed for at etablere kassekredit og bankens eventuelle lyst til at sponsorere dele af omkostningerne til etablering og drift.

Ad 7)
Told og Skat har tilbudt os et lille kursus for lavets medlemmer. Vi tager imod med kyshånd. Olav tager kontakt til væsenet samt til Henrik Rasmussen.

Punktet gav anledning til en drøftelse af forholdet mellem forening og butik. Indtil andet foreligger er der fuldt sammenfald mellem butik og forening,. Alle beslutninger vedrørende butikkens etablering og drift træffes af lavet.
Indenfor en nær fremtid skal det besluttes om butikken skal udskilles med særskilt regnskab mv.

Ad 8)
Olav udsender Byggebudget, finansieringsplan og byggeplan.

Eventsgruppen påtager sig at synliggøre projektet ved at optegne den kommende butik på bygningens facade: Hvor er der døre og vinduer – hvordan ser det ud når man kigger ind.
På facaden etableres udhængsskab til information om projektet (Kirsten).
Det undersøges om vi kan få informationer ud til byen sammen med Borgerforeningens næste informationsbrev.

Der skal skrives til Svaneke-bladet (deadline 24. april).
Alle papirer, artikler mv. der påtænkes udsendt til offentligheden skal rundt om Olav på vejen.

Der opsættes blomsterkummer på pladsen foran butiksbygningen.
Olav kontakter havnen for accept af vore planer om udsmykning mv. Han kontakter endvidere Svend Erik omkrig finansiering af forhåndenværende mindre udgifter.

Eventsgruppen står for at indkalde alle interesserede til arbejdslørdag (eller andet passende tidspunkt) hvor vi kan møde frem med materialer og værktøj for at få snedkereret blomsterkummer, udhængsskab mv.

Vi havde en indledende snak om åbningstider og varesortiment i butikken. Skal behandles på kommende møde.
Alle laver forslag til varesortiment til næste møde.

Ad 10)
Næste møde er tirsdag den 10. maj hos Ulla.

Referent: Peter Søndergaard

Godkendt af Lauget den

23.marts 2011, stiftende generalforsamling

Referat af
Stiftende generalforsamling i foreningen Høkeren

Stiftende generalforsamling i foreningen Høkeren afholdtes tirsdag den 23 marts 2011 kl. 19:00 i Borgerhuset, Årsdale.

Generalforsamlingen var indkaldt af den eksisterende butiksgruppe ved formanden Olav Elvang med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse
4. Forslag til vedtægter
5. Forslag til fremtidigt arbejde
6. Forslag til kontingent
7. Valg af foreningens bestyrelse, kaldet Lauget
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Ad 1) Olav Elvang valgtes uden modkandidat til dirigent

Ad 2) Peter Søndergaard valgtes uden modkandidat til referent

Ad 3) Olav Elvang redegjorde for det arbejde, der hidtil er udfoldet for at få stablet en
butik på benene. Der foreligger tilsagn fra Havnen om at vederlagsfrit at stille et egnet lokale til rådighed, foreløbig for en tiårig periode.
Der er søgt en række fonde om støtte til etableringsomkostninger. Foreløbig foreligger positive tilbagemelding fra LAG (Lokal Aktions Gruppe) Bornholm om kr. 200.000,-. Herudover er der søgt om kr. 100.000,- fra Lokale- og anlægsfonden og mindre beløb fra Nordea, Sparekassen Bornholms Fond, Brdr. Larsens Fond samt Tuborgfondet ud fra et samlet anlægsbudget på kr. 413.080,-.
Olav skønner at vi når i mål i forhold til det udarbejdede budget med en sandsynlig deadline midt i maj.
Planerne for ombygning af lokalet er udarbejdede og byggeleder Finn Foxdal står klar når finansieringen er på plads.
Olavs redegørelse foranledigede nogen debat, idet der i fondsansøgningerne er lagt betydelig vægt på den kommende butiks betydning for det sociale liv i byen. Debatten viste, at der er enighed om, at det er en butik, vi arbejder for – og at den butik vil have afgørende betydning for udviklingen af det sociale liv og sammenhængskraft i Årsdale.

Ad 4) Det fremlagt forslag til vedtægter blev gennemgået paragraf for paragraf og der blev foretaget afstemning om de enkelte paragraffer. I det følgende vil der kun blive knyttet kommentarer til de punkter, der gav anledning til debat. Øvrige paragraffer vedtoges med alle stemmer for.
§ 2: Som ovenfor nævnt var der en del debat om forholdet mellem butiksdrift og sociale arrangementer. Der var enighed om at de sociale arrangementer skal bakke op om

butikken. Og at de meget gerne må starte allerede nu, så der er midler til butikkens drift i den første svære tid.
Formuleringen i § 2 blev opretholdt som oprindeligt foreslået.
§ 16: Det blev præciseret at Lauget konstituerer sig selv, når bortses fra formanden, som er direkte valgt på generalforsamlingen.
§ 23: Nyt punkt 3 er Valg af stemmetællere. Nuværende punkt 3 (kommende punkt 4) udvides med: ”og vision for den kommende periode”.
§25: Gav anledning til nogen debat, men den oprindelige formulering blev vedtaget med stemmetallene 12 for og 9 imod.
§ 27: Blev konsekvensrettet i forhold til ændringerne i § 23, så der tilføjes: ”og vision for den kommende periode”.
§ 28: Det blev præciseret, at der skal vælges 2 revisorer.
§ 29: Der tilføjes i slutningen ”eller pr. brev” for ikke at diskriminere medlemmer uden adgang til mail.
§ 31: Reglerne for indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling ændredes således at en sådan indkaldes hvis mindst en fjerdedel af medlemmerne ønsker det.
§ 39: Det præciseres at der skal foreligge revisionspåtegning fra foreningens eksterne revisorer.
§ 40: Ændres så bankforbindelse ikke nødvendigvis skal være i Nexø og at formuen kan placeres i mere end et pengeinstitut.
§ 42: Det pålægges Lauget at undersøge muligheden for at tegne en ansvarsforsikring for laugsmedlemmerne.
§ 48: I første sætning ændres ”aktive medlemmer” til ”medlemmer”. I erkendelse af at en evt. nedlæggelse er ret afgørende for foreningens fremtid vedtog man følgende tilføjelse til § 48: Nedlæggelsen skal bekræftes af mindst to tredjedele af de fremmødte medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling afholdt inden 30 dage efter vedtagelsen.
§ 49: Formuleringen forkortes til ”Foreningens eventuelle nettoformue skal ved opløsning overdrages til Aarsdale Borgerforening”. Ændringen skete som følge af ønsket om at understrege at borgerforening og butik trives fint sammen og supplerer hinanden.

De således ændrede vedtægter vedtoges med alle stemmer for.

Ad 5) Var allerede behandlet under dagsordenens punkt 3.

Ad 6) Det årlige kontingent fastsattes til kr. 50,- for enkeltpersoner og kr. 500,00 for virksomheder samt offentlige eller private organisationer.
Formand og kasserer udarbejder nødvendigt materiale og procedurer for at påbegynde tegnelsen af medlemmer – og ikke mindst støttemedlemmer.
Der var flere forslag til at tegne sig for varekøb af en hvis størrelse på forhånd mv. Det pålægges Lauget at gå videre med disse ideer.

Ad 7) Idet det skal bemærkes, at vedtægterne slår fast at lauget konstituerer sig selv, foretog den stiftende generalforsamling følgende valg, idet der i parentes er et forslag til den kommende konstituering. Inden valget havde de fire arbejdsgrupper for Pasning, Events, Indkøb og Pedelvirksomhed foretaget indstilling af laugsmedlemmer så alle grupper blev repræsenteret i lauget.

Valgt blev:
Formand: Olav Elvang
Laugsmedlemmer: Peter Søndergaard (sekretær), Leif Christensen(Kasserer), Kirsten Warburg (Pasning), Ulla Højrup (Events), Doris Espersen (Indkøb), Lotte Andersen (Pedel).

Ad 8) Som interne revisorer valgtes: Claus Reinhold og Susanne Månsson.

Ad 9) Inden formanden takkede for god ro og orden og afsluttede mødet var der plads til forslag om at sælge gavekort til at handle i butikken, at åbne for at forskudstegne (og
–betale) sig for at købe for et bestemt beløb og at lavet skynder sig med at få gang i tegningen af medlemmer.

Referent: Peter Søndergaard

Godkendt af Lauget den 28. marts 2011: