23.marts 2012: Møde i butikspassergruppen

Fredag d. 23.marts kl. 16.00 er der møde i butikspassergruppen hjemme hos Kirsten Warburg.

Kirsten har lavet denne dagsorden for mødet:

1) VAGTPLANER (OLAV VIL I DEN FORBINDELSE FORTÆLLE OM INTERNETTJENESTEN WWW.EDITGRID.COM)

2) KASSEAPPARAT/BETALINGSSYSTEM. HVILKET SYSTEM/SYSTEMER SKAL VI HAVE?

3) PENGE. HVORDAN OPBVARER VI PENGENE BEDST?

4) NØGLER. PÅ “HØKERSØNDAGEN” BLEV DER SNAKKET OM NØGLEKORT, HVILKET SYSTEM SKAL VI HAVE?

5) TELEFON?

6) ÅBNINGSTIDER. DER VAR MANGE GODE FORSLAG I SPIL PÅ “HØKERSØNDAGEN”. DER BLEV BL.A. TALT OM. SOMMER/VINTER ÅBNINGSTID OG ÅBNINGSTID BÅDE MORGEN OG EFTERMIDDAG. HVORDAN STARTER VI?

7) MØDER. JEG REGNER MED, AT VI FÅR BRUG FOR AT HOLDE JÆVNLIGE “BUTIKSMØDER”  FOR AT KUNNE PLANLÆGGE OG UDVEKSLE ERFARINGER. HVOR OFTE SKAL VI MØDES?

7) EVT.

SELV OM DET ER MED MEGET KORT VARSEL, HÅBER JEG AT DU KAN KOMME  – UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER VIL JEG BEDE DIG OM LIGE AT MELDE TILBAGE, OM DU STADIG HAR LYST OG MOD PÅ OPGAVEN SAMT OM DU KAN  DELTAGE I MØDET.

VEL MØDT.

DE BEDSTE HILSENER

KIRSTEN WARBURG

STRANDVEJEN  21

AARSDALE

 

MOBIL: 30 31 42 02

Referat, Eventgruppens møde 17.marts 2012

     REFERAT FRA MØDE I EVENTGRUPPEN DEN 17. MARTS.
 TILSTEDE VAR: KALLE, JOAN, LISE OG UNDERTEGNEDE. AFBUD FRA ANETTE.
TIL PUNKT ET PÅ DAGSORDENEN ‘HVORDAN MARKERER VI HØKERENS ÅBNING’ TALTE VI OM, AT LAVE EN ENKEL LILLE FEST (EN STØRRE FEST MÅ VENTE TIL DET BLIVER SOMMER). VI BLEV ENIGE OM, AT FÅ ETABLERET ET HØKERBAND,  SÆLGE HØKERØL, SNACKS, SMÅ PIZZAER OG TIL BØRNENE SODAVAND OG GRATIS? SKUMFIDUSER. BØRNENE INVITERES EVT. TIL AT MALE HØKEREN (UNDERTEGNEDE STILLER GERNE STAFFELI, FARVER OG LÆRRED TIL RÅDIGHED).  SUPPLERENDE FORSLAG TIL HØKERÅBNINGEN ER I ØVRIGT MEGET VELKOMNE.
VI HAR AFTALT, AT KALLE STÅR FOR SAMMENSÆTNINGEN AF HØKERBANDET. BANDET SKAL BESTÅ AF MUSIKERE FRA ÅRSDALE. LISE PRØVER AT FINDE UD AF, OM DER ER MULIGHED FOR AT FÅ SPONSERET ØLFUSTAGER. JOAN STÅR FOR AT SKAFFE SKUMFIDUSER, BÅLFADE OG OPTÆNDINGSREMEDIER TIL BÅLFADENE.
VI BLEV OGSÅ ENIGE OM VED ÅBNINGEN, AT FÅ EN PERSON TIL AT PRÆSENTERE HØKEREN. ELSE MARIE BLEV NÆVNT SOM EN MULIGHED.
LISE OG ULLA VIL, NÅR VI NÆRMER OS DAGEN, SAMMENSÆTTE ET PROGRAM FOR DAGEN. PROGRAMMET SØGES OMDELT
AF AVISBUDENE I ÅRSDALE. ANETTE SKAL SPØRGES, OM HUN VIL LAVE PLAKATER.
BUTIKKEN  OG PLADSEN FORAN, SKAL PYNTES MED BLOMSTER, BALLONER OG BORNHOLMSKE FLAG.
NÅR VI ER NÅET LIDT LÆNGERE I PLANERNE SKAL ELSE MARIE KONTAKTES MED HENBLIK PÅ PRESSEOMTALE
VI NÅEDE OGSÅ AT KOMME IND PÅ FLERE AF DE ANDRE PUNKTER I DAGSORDENEN:
DER ER IKKE FOR NUVÆRENDE ENIGHED OM AT UDVIDE EVENTGTUPPEN. REKRUTTERING AF HJÆLPERE TIL PROJEKTERNE
FORESLÅS ENTEN VED AT MAN HAR SIN EGEN UNDERGRUPPE AT TRÆKKE PÅ, MENS UNDERTEGNEDE KLART GÅR IND FOR, AT BRUGE MAILLISTEN, DELS FOR AT SIKRE BRED OPBAKNING TIL PROJEKTERNE, DELS FOR AT FÅ NOGLE FLERE MED. ALLE KAN KOMME MED FORESLAG TIL PROJEKTER, MEN DE SKAL FORELÆGGES EVENTGRUPPEN. ENHVER KAN OGSÅ GENNEMFØRE ET PROJEKT OG DER ER ENIGHED OM, AT DER SKAL VÆLGES EN TOVHOLDER TIL HVERT PROJEKT. TOVHOLDEREN HAR DET OVERORDNEDE ANSVAR FOR PROJEKTETS GENNEMFØRELSE, MEN BEHØVER IKKE SELV AT VÆRE MED I HELE PROCESSEN.
HVAD EVENTGRUPPEN SKAL TAGE SIG AF:
MODTAGE IDEER TIL PROJEKTER. FORESLAGSSTILLEREN/NE INVITERES TIL MØDE I EVENTGRUPPEN. PROJEKTET GENNEMFØRES  AF FORESLAGSSTILLEREN.
KOMME MED IDEER TIL PROJEKTER.
PRÆSENTERE PROJEKTET SÅ BREDT SOM MULIGT
FORESLÅ EN TOVHOLDER TIL HVERT PROJEKT
DE PUNKTER VI IKKE NÅEDE PÅ MØDET KOMMER MED I NÆSTE DAGSORDEN.
UDOVER PUNKTERNE PÅ DAGSORDENEN DRØFTEDE VI DE FORSLAG, DER VÆRET FREMME PÅ ‘HØKERDAGEN’ OM EN FAST AKTIVITET VED HØKEREN OM SØNDAGEN HVER 14. DAG, HVOR EVENTGRUPPEN ER INVOLVERET, OG AKTIVITETER
 (MINDRE PROJEKTER) HVOR FOLK SELV KOMMER MED NOGET. EVENTGRUPPEN ER IKKE INVOLVERET.
MÅSKE SKULLE  DEN FASTE AKTIVITET LIGGE OM FREDAGEN, DA DER PÅ MØDET ER FORESLAG OM EN FREDAGSTRADITION, HVOR FOLK MØDES EFTER FYRAFTEN. VI TALER OGSÅ OM AT ‘GRIBE DAGEN’ OG LADE NOGET OPSTÅ SPONTANT. VI SKAL IØVRIGT VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, AT DER OGSÅ SKER NOGET UDENFOR SÆSONEN. PÅ ‘HØKERSØNDAGEN’ VAR DER DESUDEN  STEMNING FOR, AT STILLE EN LOPPEVOGN OP UDENFOR FORRETNINGEN, HVOR ENHVER KAN STILLE TING TIL SALG, TIL FORDEL FOR HØKEREN. VI TALTE OGSÅ OM ALLEREDE AT FÅ DEN STILLET OP I FORBINDELSE MED ÅBNINGEN.
KALLE MENER IKKE, AT ALLE OPLEVELSER NØDVENDIGVIS BEHØVER AT KOSTE NOGET. HAN MENER, AT OVERSKUDDET BØR GENERERES VED SALG AF VARER. DET DER ER VIGTIGST OG DET MEST OPTIMALE, ER AT ÅRSDALEBOERNE FÅR NOGLE GODE OPLEVELSER NÅR DE HANDLER I HØKEREN, HVILKET VI ALLE KAN TILSLUTTE OS.
AKTIVITETER DER HAR VÆRET TALT OM:
LOPPEMARKED
GUIDEDE FUGLETURE (ANETTE OG ARNE)
BÅDRUNDFART (BILLETTERNE KØBES I HØKEREN)
SKÆRSLIBER.
KLIPNING (JOAN)
TØJBYTTEDAG
BRØDVOGN (ULLA)
KAFFEVOGN (ULLA)
SALG AF JULETRÆER/PYNTEGRØNT
SOMMERFEST
NÆSTE MØDE ER DEN 14/4 2012 KL.10 HOS LISE.
KÆRLIG HILSEN ULLA.

Dagsorden, Eventgruppemøde 17.marts 2012

DAGSORDEN.
1) HØKEREN ÅBNER DEN 1/5 2012
HVORDAN MARKERER VI ÅBNINGEN? HVAD SKAL DER SKE?
2) HVORDAN SKAL EVENTGRUPPEN FUNGERE FREMOVER?
3) HVAD SKAL EVENTGRUPPEN TAGE SIG AF?
 A) SKAFFE PENGE? HVORDAN?
 B) SKAFFE OPLEVELSER? HVORDAN?
4) DET ER NØDVENDIGT AT VI HAR EN TOVHOLDER I GRUPPEN.
  A) HVAD INDEBÆRER DET AT VÆRE TOVHOLDER?
  B) KAN TOVHOLDERROLLEN GÅ PÅ SKIFT?
5) HVEM KAN KOMME MED FORSLAG TIL HVAD DER SKAL SKE I EVENTGRUPPEN?
6) HVORDAN GENNEMFØRER VI IDEERNE?
7) SKAL VI VÆRE FLERE PERSONER I EVENTGRUPPEN?
    HVIS JA, SPØRGER VI SÅ BREDT, HVEM DER ER INTERESSERET I AT VÆRE MED?
8) HVORDAN REKRUTERER VI HJÆLPERE TIL GENNEMFØRELSE AF IDEERNE?
9) EVENTUELT.

Opfordring: brug fora!

Hej alle. Vi er glade for de første kommentarer! Skønt at se, at I er derude:-)

Men vil I være søde at kommentere osv. i forummet. Især i begyndelsen er det vigtigt, så vi kan holde informationer, ris/ros, et sted.

Se forresten Gunnars skønne tegning af Høkeren:

Login tilføjet

Nogle gange kan man ikke se skoven for bare tær. Jeg må indrømme at jeg glemte login knappen da jeg designede menuerne. Men nu er den der og man kan trykke på “registrer” i bunden, hvorefter man kan få adgang. Der vil blive sendt en lang og bøvlet kode til ens email bagefter og den kan ændres når man har logget ind første gang. Der gøres ved at trykke på det lille ikon der kommer øverst i højre hjørne, når man har logget ind.

Den første kommentar eller indlæg man laver skal godkendes, ikke pga. indhold, men simpelthen for at beskytte siden mod spam (uønsket reklamepost). Herefter vil man frit kunne deltage i debatten uden censur herfra 🙂

Hvis i opdager andre ting jeg har glemt, eller hvis noget ganske simpelt ikke giver mening så skriv til esben@esbennielsen.dk eller ring 26829309.

Man kan både kommentere på historierne her på forsiden, men prøv engang også at skrive et indlæg i forumet! Det er det mest praktiske. Man kan ikke gøre noget galt, så kast jer ud i det 🙂

Feedback er nødvendigt så jeg kan få luget ud i fejlene, og så vi kan få en god hjemmeside! Så skriv eller ring endelig.

Vh
Esben