18.marts 2012, Laugsmøde

Laugsmøde i Høkeren søndag den 18. marts
kl. 19:00 hos Kirsten, Strandvejen 21

1. Orientering
– Byggeriet
– Nøglesystem
– Forsikring
– Økonomi

2. Status fra
– Indkøbsgruppen
– Butikspasserne
– Eventgruppen
– Pedellerne

3. Arrangementer den nærmeste tid
– Introduktion til hjemmeside
– Kursus for butikspassere
– Åbningsfest!!!

4. Frem til åbningen 1. maj
– Udenomsområdet
– Opbygning af varelager
– Midlertidig borgerservice-station
– Festen

5. Eventuelt

Alle møder afsluttes med at drøfte hvad der skal kommunikeres ud til resten af byen.

Byggeriet skrider fint frem, men vi mangler fortsat bygge/ibrugtagningstilladelse. Tilladelser
forudsætning for åbning – og for udbetaling af bevilgede fondsmidler.
Olav snakker med Finn om hvornår vi kan vente besøg/inspektion.

Der skal offentlighed omkring vores sponsorer.

Nøgler er bestilt.

Forsikringer skønnes at ville koste ca. 6000,- årligt – Brand, tyveri, frys, erhverv, ansvar.

”Høkeren”

v. formand Olav Elvang
Indenmarken 2
Årsdale

Der er ansøgt om i alt kr. 311.000,- hos RealDania.

Indkøbsgruppen holder møde med Jonas og BC Catering i den kommende uge.

Der skal afklares forholdet mellem økologi og ikke økologi.

Indkøbskort til Netto – hvem kan hvad?

Vi overvejer at bruge BC Catering, Netto, Henrik Dich (Bornholmske specialiteter) og
Dagrofa.

Fødevarekontrollen skal på banen inden vi åbner.

Vi starter ”nedefra” med et minimum af varer og antal af enkelte varer og bygger op ud fra
omsætning/behov.
Indkøbsgruppen laver overslag over nødvendigt lager/indkøb.

Vi fastholder lørdag den 28. april som åbningsdag – ”nu venter vi kun på kommunen”
Der skal være fest med musik (Kalles Årsdaleband), røget sild, øl, snacks og
skumbananer til de mindste.

Butikspasserne holder møde fredag den 23. marts kl. 16:00. Der må meget gerne komme
flere passere til.
Vagtskema skal på nettet så man kan se hvornår der mangler.
Passerne skal aftale hvornår der kan holdes kursus for butikspassere.

Eventgruppen har holdt møde og bl.a. aftalt at hvert projekt skal have sin tovholder.

Pedellerne mødes snart – Torben, Lars og Lotte samt Tore som er anlægsgartner og kan
være til stor hjælp med udenomsarealerne.

Olav aftaler med Esben hvornår der kan arrangeres introduktion til brug af den nye
hjemmeside – www.aarsdalehoker.dk.
Alle grupper opfordres til at lægge referater osv. ind på siden under Fora.

Ulla og Olav sørger for at også udhængsskabet holdes ajour.

Vi takker mange gange for donation fra Jens af et stk. bærbar PC’er som vi kan bruge til at
starte Borgerservice-funktionen op med.

”Høkeren”

v. formand Olav Elvang
Indenmarken 2
Årsdale

Olav og Lise sørger for visitkort, der kan spredes som reklame for Høkeren.

Vi skal behandle budgetoverslag på kommende møde – husk detaljer som sæbe, poser
osv.

Ny runde medlemshvervning sættes i gang efter åbningen.

Næste møde i lauget: Onsdag den 11. april kl. 19:00 hos Lotte (Brugsebakken 6).

Referat: Peter Søndergaard