17. marts møde i Eventgruppen

 TILSTEDE VAR: KALLE, JOAN, LISE OG UNDERTEGNEDE. AFBUD FRA ANETTE.
TIL PUNKTET PÅ DAGSORDENEN ‘HVORDAN MARKERER VI HØKERENS ÅBNING’ TALTE VI OM, AT LAVE EN ENKEL LILLE FEST (EN STØRRE FEST MÅ VENTE TIL DET BLIVER SOMMER). VI BLEV ENIGE OM, AT FÅ ETABLERET ET HØKERBAND,  SÆLGE HØKERØL, SNACKS, SMÅ PIZZAER OG TIL BØRNENE SODAVAND OG GRATIS? SKUMFIDUSER. BØRNENE INVITERES EVT. TIL AT MALE HØKEREN (UNDERTEGNEDE STILLER GERNE STAFFELI, FARVER OG LÆRRED TIL RÅDIGHED).  SUPPLERENDE FORSLAG TIL HØKERÅBNINGEN ER I ØVRIGT MEGET VELKOMNE.
VI HAR AFTALT, AT KALLE STÅR FOR SAMMENSÆTNINGEN AF HØKERBANDET. BANDET SKAL BESTÅ AF MUSIKERE FRA ÅRSDALE. LISE PRØVER AT FINDE UD AF, OM DER ER MULIGHED FOR AT FÅ SPONSERET ØLFUSTAGER. JOAN STÅR FOR AT SKAFFE SKUMFIDUSER, BÅLFADE OG OPTÆNDINGSREMEDIER TIL BÅLFADENE.
VI BLEV OGSÅ ENIGE OM VED ÅBNINGEN, AT FÅ EN PERSON TIL AT PRÆSENTERE HØKEREN. ELSE MARIE BLEV NÆVNT SOM EN MULIGHED.
LISE OG ULLA VIL, NÅR VI NÆRMER OS DAGEN, SAMMENSÆTTE ET PROGRAM FOR DAGEN. PROGRAMMET SØGES OMDELT
AF AVISBUDENE I ÅRSDALE. ANETTE SKAL SPØRGES, OM HUN VIL LAVE PLAKATER.
BUTIKKEN  OG PLADSEN FORAN, SKAL PYNTES MED BLOMSTER, BALLONER OG BORNHOLMSKE FLAG.
NÅR VI ER NÅET LIDT LÆNGERE I PLANERNE SKAL ELSE MARIE KONTAKTES MED HENBLIK PÅ PRESSEOMTALE
VI NÅEDE OGSÅ AT KOMME IND PÅ FLERE AF DE ANDRE PUNKTER I DAGSORDENEN:
DER ER IKKE FOR NUVÆRENDE ENIGHED OM AT UDVIDE EVENTGTUPPEN. REKRUTERING AF HJÆLPERE TIL PROJEKTERNE
FORESLÅS ENTEN VED AT MAN HAR SIN EGEN UNDERGRUPPE AT TRÆKKE PÅ, MENS UNDERTEGNEDE KLART GÅR IND FOR, AT BRUGE MAILLISTEN, DELS FOR AT SIKRE BRED OPBAKNING TIL PROJEKTERNE, DELS FOR AT FÅ NOGLE FLERE MED. ALLE KAN KOMME MED FORESLAG TIL PROJEKTER, MEN DE SKAL FORELÆGGES EVENTGRUPPEN. ENHVER KAN OGSÅ GENNEMFØRE ET PROJEKT OG DER ER ENIGHED OM, AT DER SKAL VÆLGES EN TOVHOLDER TIL HVERT PROJEKT. TOVHOLDEREN HAR DET OVERORDNEDE ANSVAR FOR PROJEKTETS GENNEMFØRELSE, MEN BEHØVER IKKE SELV AT VÆRE MED I HELE PROCESSEN.
HVAD EVENTGRUPPEN SKAL TAGE SIG AF:
MODTAGE IDEER TIL PROJEKTER. FORESLAGSSTILLEREN/NE INVITERES TIL MØDE I EVENTGRUPPEN. PROJEKTET GENNEMFØRES  AF FORESLAGSSTILLEREN.
KOMME MED IDEER TIL PROJEKTER.
PRÆSENTERE PROJEKTET SÅ BREDT SOM MULIGT
FORESLÅ EN TOVHOLDER TIL HVERT PROJEKT
DE PUNKTER VI IKKE NÅEDE PÅ MØDET KOMMER MED I NÆSTE DAGSORDEN.
UDOVER PUNKTERNE PÅ DAGSORDENEN DRØFTEDE VI DE FORSLAG, DER VÆRET FREMME PÅ ‘HØKERDAGEN’ OM EN FAST AKTIVITET VED HØKEREN OM SØNDAGEN HVER 14. DAG, HVOR EVENTGRUPPEN ER INVOLVERET, OG AKTIVITETER
 (MINDRE PROJEKTER) HVOR FOLK SELV KOMMER MED NOGET. EVENTGRUPPEN ER IKKE INVOLVERET.
MÅSKE SKULLE  DEN FASTE AKTIVITET LIGGE OM FREDAGEN, DA DER PÅ MØDET ER FORESLAG OM EN FREDAGSTRADITION, HVOR FOLK MØDES EFTER FYRAFTEN. VI TALER OGSÅ OM AT ‘GRIBE DAGEN’ OG LADE NOGET OPSTÅ SPONTANT. VI SKAL IØVRIGT VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, AT DER OGSÅ SKER NOGET UDENFOR SÆSONEN. PÅ ‘HØKERSØNDAGEN’ VAR DER DESUDEN  STEMNING FOR, AT STILLE EN LOPPEVOGN OP UDENFOR FORRETNINGEN, HVOR ENHVER KAN STILLE TING TIL SALG, TIL FORDEL FOR HØKEREN. VI TALTE OGSÅ OM ALLEREDE AT FÅ DEN STILLET OP I FORBINDELSE MED ÅBNINGEN.
KALLE MENER IKKE, AT ALLE OPLEVELSER NØDVENDIGVIS BEHØVER AT KOSTE NOGET. HAN MENER, AT OVERSKUDDET BØR GENERERES VED SALG AF VARER. DET DER ER VIGTIGST OG DET MEST OPTIMALE, ER AT ÅRSDALEBOERNE FÅR NOGLE GODE OPLEVELSER NÅR DE HANDLER I HØKEREN, HVILKET VI ALLE KAN TILSLUTTE OS.
AKTIVITETER DER HAR VÆRET TALT OM:
LOPPEMARKED
GUIDEDE FUGLETURE (ANETTE OG ARNE)
BÅDRUNDFART (BILLETTERNE KØBES I HØKEREN)
SKÆRSLIBER.
KLIPNING (JOAN)
TØJBYTTEDAG
BRØDVOGN (ULLA)
KAFFEVOGN (ULLA)
SALG AF JULETRÆER/PYNTEGRØNT
SOMMERFEST
NÆSTE MØDE ER DEN 14/4 KL.10 HOS LISE ELVANG I INDENMARKEN 2.