10. maj 2011, Laugsmøde

Laugsmøde i Høkeren tirsdag den 10 maj 2011
hos Ulla Højrup, Gaden 6

1. Godkendelse af referat fra laugsmøde den 28. marts
– Enstemmigt godkendt

2. Siden sidst
a) Olav
b) Leif
– Nordea ikke særlig samarbejdsvillige
– Problem med at lægge penge ud fra regninger skal betales til fondene slipper midlerne
c) Eventsgruppen
Arbejder på at rejse penge til varelager:
– arbejdsdag grundlovsdag med at fremstille blomsterkasser m.v.
– Loppeparked den 15.7.
– fremstilling af et ”Pengometer”
– Hjemmeside for Høkeren klar i starten af august
d) Butikspasserne
e) Pedellerne
Lotte checker med Svend Erik om hvem der har ansvar for toiletterne
f) Indkøbsgruppen
Er nede på tre medlemmer. Pearl er suppleant.
Dorris har lavet forslag til varesortiment

3. Byggetilladelse og byggeplaner
Forberedelserne til at søge byggetilladelse er gjort.
der er enighed om at der skal laves rampe a.h.t. handicappede, men ikke en større træ-terrasse.
Inventar er ikke med i det budget der er søgt penge til – hold øje med brugt.
Kirsten, Ulla, Lise og Lotte laver forslag til inventar. Husk der skal være let at gøre rent!

4. Forsikring – almindelig samt særlig forsikring for ansatte og laugsmedlemmer
Olav snakker med Anne Lise Foxdal om sagen.

5. Bankkonto og kreditmuligheder
Leif og Lise skal lave forslag til medlemskort.
Olav opretter bank konto – kontonummer skal oplyses på hjemmesiden.
Susanne Månsson vil gerne sælge medlemskort.

6. Særligt regnskab mv. for butikken?
Der er krav om der i regnskabet fremgår salg fordelt på kategorier af varer

7. Fonde mv.
Sparekassen Bornholms fond og Nordea har sagt Nej. Olav ser på nye kandidater at søge hos.
Vi skal snakke om sponsorer på et tidspunkt.

8. Told og Skat – Informationsmøde / servicebesøg, hvem deltager?
Mødet har været holdt med godt udbytte.

9. Inddragelse af byen
a) Tegning af medlemskaber
b) Forhåndskøb
– afventer at butikken bliver til noget. Det samme med udstedelse af gavekort.
c) Klistermærker / streamers med støtte
d) Salg af evighedskalender

10. Varesortiment – hvordan kommer vi videre
Varesortiment skal op igen næste gang. Enighed om at vi køber alt ”det kedelige” i Netto (Pearl udnersøger Netto) og så koncentrerer os om det sjove. Der skal være Bornholmske varer – og varer med en god historie.
Der skal være en tavle i butikken med forslag og Ris og Ros

11. Checkliste for butiksvagter
12. Åbningstider
13. Kommunikation / information mellem laugsmøderne

14. Informationsmøde med Svaneke Købmanden
Ulla arrangerer møde og sender indkaldelse ud.

15. Det videre arbejde
16. Eventuelt
17. Næste møde

Referat: Peter Søndergaard