Mobile høns.

Kopieret med tilladelse af Bornholms Tidende.
Bornholms Tidende, 28. september 2015. 

Mobile høns er en succes

Elisabeth Krogh  Af Elisabeth Krogh. Foto: Elisabeth Krogh.

HØNSELIVmobilhøns2
– I sommer kunne vi ikke følge med, fortæller Helle Rømer, der sammen med Henrik Ipsen for fire måneder siden importerede øens første mobile hønsehus.
 Deres firma hedder Svaneke Æg, og i det mobile hønsehus produceres der nu økologiske æg.
 Huset rummer ca. 225 høns,og de har passet deres arbejde og lagt ca. 200 æg
om dagen hele sommeren.
– De skal have en enkelt ” fridag” om ugen i gennemsnit, så det er meget fint og helt som vi havde forventet, fortæller Helle Rømer.
 Lørdag holdt Svaneke Æg åbent hus, hvor alle kunne være med til at fodre og samle æg og høre om, hvordan man kan producere æg og samtidig sikre, at hønsene har et godt hønseliv.
I løbet af dagen var der også rundvisning i kommunens projekt ” Plantagen”, som er et socialt projekt, der hjælper folk tilbage til beskæftigelse. Plantagen leverer økologiske produkter og grøntsager.
 Henrik Ipsen og Helle Rømer har kun gode erfaringer fra de første måneder med et rullende hønsehus.
– Vi synes, det fungerer. Det er supernemt og der har ikke været problemer, fortæller Helle Rømer.
 Æggene sælges i to vejboder, hos Svaneke Købmandshandel og til restauranter.
  Svaneke Æg er nu spændt på at se, hvordan afsætningen bliver, når det bliver vinter.
– Vi har måttet sige nej til mange i sommer, men nu er vi spændt på vinteren.
  Åbent hønsehus dagen var også en mulighed for at fornemme interessen for æggene, og dagen gav parret blod på tanden til at tænke videre – Vi synes, det gik rigtig godt. Vi regner med, at der var ca. 150 på besøg, og det er vi meget tilfredse med. Vejret var godt, folk var glade, og de børn, der var på besøg, fik en rigtig god oplevelse, fortæller de.
 Der var meget stor interesse for den økologiske æggeproduktion og rigtig mange tilkendegivelser for, hvor fint det så ud.
– Der var meget stor spørgelyst til huset, hønsene og til det koncept, vi har for produktionen.Der var en del, som selv havde høns eller havde erfaring med høns, og alle synes, vi havde en produktion, der var rigtig fin, og at hønsene så rigtig godt ud, fortæller Helle Rømer.

Suppehøns
 
Æggevirksomheden fik mange forespørgsler på, hvad der skulle ske med hønsene, når de er udtjent som æglæggere.
– Her kunne vi svare, at de vil blive solgt til folk, som ønsker høns i egen have, eller slagtet og solgt til folk, der gerne vil have en ” suppehøne”.

Fremtidsplaner
 Den positive interesse bekræfter dem i, at de skal udvide deres produktion med endnu et mobilt hønsehus.
– De mange tilkendegivelser, vi har fået i dag og gennem hele sommeren, har klart givet os mod på at investere i yderligere en vogn, siger de.
 Først vil de dog analysere afsætningsforholdene i vintermånederne, inden de sætter underskrifter på et hus mere.
– Vi skal til Tyskland og mødes med producenterne af det mobile hønsehus i oktober.Her vil vi også se på de andre størrelser af huse.
 Den anden overvejelse er, at hvis de investerer i endnu et mobilt hønsehus, skal de kunne afsætte op mod 400 økologiske æg om dagen.
– Vi kunne måske komme ind i Coop, men vi vil hellere afsætte til flere mindre butikker.

De mange tilkendegivelser
har klart givet os mod på
at investere i yderligere en
vogn. 
Henrik Ipsen og
Helle Rømer, hønseejere.

Asmus Ransborg Jensen var en af de første gæster til
åbent hus, og fik lov at fodre hønsene.Mobilhøns
– Asmus havde hørt i radioen, at man kunne besøge
hønsene, så det skulle vi bare, fortæller far, Jesper
Ransborg, og begejstringen hos Asmus var da også
stor. Her er Asmus ude blandt hønsene sammen med Helle Rømer.

De mobile høns
 
Svaneke Ægs hønsehus er øens første rullende hønsefarm. Ideen er, at huset ca. hver tredje uge blive flyttet, så hønsene får nyt græs og samtidig yder deres bidrag til kost og logi.

 Hønsene og deres mobile hus er nemlig installeret i det kommunale projekt Plantagens frugtplantage i Svaneke, og når hønsehuset rulles ned gennem plantagen, vil hønsene gøde jorden på naturlig vis. Samtidig æder de en del insekter eller andre skadedyr, der kan genere frugttræerne, og fungerer dermed som biologisk skadedyrsbekæmpelse i frugtplantagen.
 Svaneke Æg arbejder også sammen med det kommunale projekt omkring bl. a. pakning af æggene.

Hønsehuset er importeret fra Tyskland og rummer på otte gange tre en halv meter alt, hvad der er brug for i et hønsehus: Fodringsanlæg, vandtank og redekasser. Strømmen kommer fra to solcellepaneler. Huset kan åbnes op på forsiden, så hønsene kan gå ud, og på bagsiden, når æggene skal tages ud fra redekasserne. ek.