Kontakt

Kontakt

Høkeren er bygget op omkring flere forskellige grupper af mennesker, der hjælper med forskellige ting. En gruppe tager sig af at passe butikken, en anden for praktiske viceværtsopgaver, en tredje sørger for varer og indkøb, mens en fjerde tager sig af arrangementer og events i Høker-regi.
Har du lyst til at blive frivillig, eller vil du bare høre nærmere om, hvordan vi arbejder og hygger os i vores Høker, er du velkommen til at tage kontakt.

Høkeren i Årsdale drives af Høkerlauget Aarsdale.
Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer. Navne og kontaktoplysninger findes herunder:
Formand: Olav Elvang:  oelvang@gmail.com
Kasserer og Sekretær: Peter Søndergaard:  pso@tdcadsl.dk
Vareindkøb:
Lene “Blob” Rasmussen: lenehougaard1@hotmail.com 
Diverse: Anette Sonne: asonneik@mac.com
Events: Ulla Højrup: http://ullahøjrup@hotmail.com
Kirsten Petersen: kirstenp.35@gmail.com
Ole Holm Pedersen: ole.holm.pedersen@brk.dk

Suppleant: Elo Schiøtt: eloschiott@mail.dk
Kommunikation: Else-Marie Johansen: sortsnak@gmail.com
Hjemmesideansvarlig: Erik Bjerre: e.bjerre@privat.dk

Pasning af butik: Nana Gitz Madsen:nana-frits@post.tele.dk

Bliv medlem af Høkeren, en sæson går fra generalforsamling til generalforsamling.
Det koster kr. 50,- uanset, hvornår du køber dit sæson-kort.
Medlemskab og donationer kan indbetales som
bankoverførelse  reg.nr. 1551 konto 11141218
eller giro +01 konto 11141218

 

Telfonnummeret til butikken er 56 49 20 12